California

655 Campbell Technology Parkway,
Suite 200
Campbell, CA 95008 USA

Phone: +1 408 574 7802
Fax: 1 408 377 3002

All Webinar Replays

กลยุทธ์ค้าปลีกแบบ Omni-Channel – สร้างความแข็งแกร่งให้ธุรกิจค้าปลีก

Webinar Image

การสัมมนาออนไลน์ในครั้งนี้จะดำเนินการเป็นภาษาไทย 

ก่อนที่จะเกิดวิกฤติโควิด-19 ธุรกิจค้าปลีกดั้งเดิมส่วนใหญ่ยังคงให้ความสำคัญกับร้านค้าออฟไลน์ โดยใช้อีคอมเมิร์ซเป็นธุรกิจเสริมหรือช่องทางการขายเพื่อต่อยอดเท่านั้น แต่วิกฤติโควิดก็ได้เร่งให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งธุรกิจค้าปลีกต่างๆ กำลังเปลี่ยนโฟกัสทางธุรกิจมาใช้การจำหน่ายผ่านอีคอมเมิร์ซ ออนไลน์เป็นช่องทางหลัก

 • ธุรกิจค้าปลีกที่พึ่งพิงร้านค้าออฟไลน์ จะอยู่รอดในโลกออนไลน์ได้อย่างไร
 • หลังการล็อกดาวน์ได้รับการผ่อนคลายลงแล้ว ร้านค้าต่าง ๆ จะจัดการบรรเทาความกังวลของลูกค้าในเรื่องโควิด-19 และตอบสนองความคาดหวังประสบการณ์การซื้อขายแบบไร้การเผชิญหน้าและไร้การสัมผัสได้อย่างไร
 • ธุรกิจค้าปลีกจะเพิ่มการให้บริการแบบเฉพาะบุคคล และทำให้ผู้บริโภครู้สึกผูกพันและมีปฏิสัมพันธ์กับแบรนด์ที่ดีขึ้นได้อย่างไร

ขอเชิญท่านเข้าร่วมงานดิจิทัลอีเวนต์ของ Centric Software ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 16 ธันวาคม 2564 นี้ เพื่อค้นหาว่าทำไมอนาคตของธุรกิจค้าปลีกจึงขึ้นอยู่กับชัยชนะในการใช้กลยุทธ์การค้าแบบ Omni-channel ตลอดจนการเชื่อมโยงประสบการณ์ซื้อขายในร้านค้าออฟไลน์เข้ากับการขายบนโลกดิจิทัลที่ไร้รอยต่อ ไปกับ ดร.ฉัตรชัย ตวงรัตนพันธ์ รองประธานสมาคมค้าปลีกแห่งประเทศไทย และคุณหฤทัย ผาลีเสม ที่ปรึกษาธุรกิจจาก Centric Software

โดยภายในเวลา 1 ชั่วโมง คุณจะได้เรียนรู้ถึง:

 • สถานการณ์ของธุรกิจค้าปลีกในประเทศไทย ณ ปัจจุบัน และความเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้น รวมทั้งกลยุทธ์การค้าแบบ Omni-channel
 • การใช้โซลูชั่นเชิงนวัตกรรมอย่าง Product Lifecycle Management (PLM) ช่วยขับเคลื่อนประสบการณ์บน Omni-channel โดยสร้างแหล่งข้อมูลที่ถูกต้องและเชื่อถือได้เพียงแหล่งเดียว ช่วยให้เกิดการประสานงานตลอดจนการรับส่งข้อมูลแบบไร้รอยต่อทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 • ความสำคัญของการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ การใช้ข้อมูลเชิงลึกที่ชาญฉลาดมาช่วยเร่งสปีด, เพิ่มความคล่องตัว และลดต้นทุนในการนำผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด “More Speed Less Spend”

นอกจากนี้ท่านจะได้ชมผู้เชี่ยวชาญสาธิตการใช้งานระบบ Centric PLM พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานได้มีโอกาสซักถามกับผู้เชี่ยวชาญโดยตรง

ข้อมูลแนะนำผู้บรรยายรับเชิญ:

ดร. ฉัตรชัย ตวงรัตนพันธ์

 • รองประธานกรรมการบริหารสมาคมค้าปลีกแห่งประเทศไทย
 • ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์บริหารมากกว่า 30 ปีในการพัฒนาธุรกิจค้าปลีก ได้แก่ ซีพี, 7-11, บิ๊กซี ,เซ็นทรัล และแมคโคร
 • อาจารย์มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาธุรกิจในหัวข้อ “การบริหารธุรกิจค้าปลีก Retail management”, “การบริหารกลุ่มสินค้าธุรกิจค้าปลีก Category Management” และ “ธุรกิจนานาชาติ International Businesses” ที่มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • ผู้เขียนคอลัมน์ “สัพเพเหระค้าปลีก” ให้กับหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจรายวัน

This webinar will be conducted in Thai. 

Prior to the COVID-19 pandemic, most traditional retailers continued to prioritise brick-and-mortar stores with ecommerce as a supplementary, extended sales channel. The pandemic accelerated a shift in customer behaviour, and retailers are quickly moving their focus towards online ecommerce as their primary channel.

 • How can brick-and-mortar retailers survive in an online world?
 • As pandemic ease, how can stores address consumers Covid-19 fears and expectations with a contactless and touchless experiences?
 • How can retailers tap further into personalization and deepen engagement and interactions?

Join Centric Software’s digital event on December 16th with Dr. Chatrchai, Vice President of Thai Retail Association and Haruethai Phaleesem (Maam), Business Consultant, Centric Software to find why the future of retail depends on a winning omnichannel retail strategy, bridging the physical in-store experience with a seamless digital sales journey.

In one hour, you’ll learn:

 • The current retail situation in Thailand and what changes are coming
 • How innovative solutions such as Product Lifecycle Management (PLM) drive an omni-channel experience by providing one source of truth and enabling seamless collaboration and data flow across all internal and external teams like suppliers, e-commerce platforms etc.
 • The importance of digital transformation and smart insights to increase speed to market and agility “More Speed Less Spend”

There will also be a live demo of Centric PLM and a chance to ask the experts questions.

Introduction of Guest Speaker:

Dr. Chatrchai

 • Vice President of Thai Retail Association
 • 30+ years of managerial experiences in retail operations and business development, including CP 7-11, Big C Supercenter, Central Retail etc.
 • University and Business Schools Lecturer for “Retail Management” & “Category Management” and “International Businesses” at Naresuen University
 • Columnist of “All About Retail” on Krungthep durakij daily newspaper

To receive a link to the recording of the live webinar, please register even If you are unable to attend the event.