Woolworths

Woolworths ลดงานบริหารลงได้ 15-20% ด้วย Centric PLM™

blue-arrow

15-20% ลดงานบริหาร

1 แหล่งข้อมูลจริงแหล่งเดียว

โครงการนำทาง ส่งมอบได้ตรงเวลาโดยไม่เกินงบประมาณ

ภาพรวม

TwitterFacebookLinkedInWhatsApp

Woolworths เป็นหนึ่งในผู้ค้าปลีกรายใหญ่ที่สุดในซีกโลกใต้ และแม้จะผ่านความสำเร็จมาแล้ว แต่บริษัทแห่งนี้ก็ต้องการโซลูชันเปลี่ยนแปลงการทำงานเป็นรูปแบบดิจิทัลเพื่อรับมือกับความ
ท้าทายต่างๆ ทีมงานของที่นี่ทำงานบนระบบที่แตกต่างกัน และมีระบบการจัดการข้อมูลผลิตภัณฑ์ (PDM) ที่ล้าสมัย ส่งผลให้ต้องมีการใช้อีเมลและโปรแกรม Excel รวมไปจนถึงงานที่ซ้ำซ้อนมาก
จนเกินไป นอกจากนี้ ยังขาดความสามารถในการติดตามงานและกระบวนการทางธุรกิจที่เป็น
มาตรฐานเดียวกัน จึงทำให้ทีมงานต้องเสียเวลาอันมีค่า

อย่างไรก็ตาม เมื่อได้นำโซลูชันการจัดการวงจรการผลิต (PLM) ของ Centric Software® มาใช้ Woolworths ก็เกิดการเปลี่ยนแปลงทั่วทั้งธุรกิจ แหล่งข้อมูลจริงแหล่งเดียวของ Centric PLM ช่วยผลักดันให้เกิดการพัฒนาอย่างเห็นได้ชัด ไม่ว่าจะเป็นด้านการทำงานร่วมกัน ทัศนวิสัยในการ
ทำงาน และความประหยัดคุ้มค่า

อ่านเรื่องราว or ชมวิดีโอแล้วพบกับวิธีที่ Woolworths สามารถบันทึกเวลาและ รัพยากรต่างๆ โดยใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมที่ก้าวล้ำใน Centric PLM เช่น

  • คุณสมบัติ “พร้อมใช้งานทันที” ที่ล้ำสมัย ซึ่งรองรับการทำงานร่วมกันเป็นทีมและ
    การทำงานจากระยะไกลได้อย่างเต็มที่
  • แหล่งข้อมูลจริงแหล่งเดียว ที่ให้ข้อมูลที่ชัดเจนสำหรับทุกแผนก ทั้งยังช่วยให้การบริหาร
    และการสื่อสารระหว่างทีมเป็นไปได้อย่างสะดวกราบรื่น
  • ความคล่องตัวที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ตัดสินใจเรื่องผลิตภัณฑ์หรือห่วงโซ่อุปทานได้เร็วขึ้น
อ่านเรื่องราวฉบับเต็ม

ประวัติของบริษัท

ที่ Woolworths คุณภาพอยู่ในตัวเรา เป็นปรัชญาของเรา และเป็นวิธีดำเนินงานของเรา นี่คือสิ่งที่
เราทำและวิธีที่เรายึดมั่นมาตั้งแต่ปี 1931 เราเป็นธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยค่านิยม และสรรค์สร้าง
คุณภาพให้กับลูกค้าทุกรายที่ให้บริการ ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นที่ขาย และการตัดสินใจทุกครั้ง

Woolworths นำเสนอสินค้าและบริการผสมผสานกัน ไม่ว่าจะเป็นอาหาร แฟชั่น ความงาม เครื่องใช้ในบ้าน และบริการทางการเงิน ร้าน Woolworths แห่งแรกได้เปิดให้สาธารณชนใน
เมืองเคปทาวน์เข้าชมในเดือนตุลาคม ปี 1931 และจวบจนปัจจุบันนี้ Woolworths ก็ภาคภูมิใจ
ในการเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยค่านิยม โดยมุ่งมั่นที่จะนำผลิตภัณฑ์และบริการที่สำคัญเข้าสู่
ตลาดก่อนใคร Woolworths มีทีมงานกว่า 31,000 คนในแอฟริกาใต้ และกว่า 43,000 คน
ในกลุ่มบริษัทในซีกโลกใต้ทั้งหมด รวมทั้งมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและครอบคลุม จึงกล่าวได้ว่า
รูปแบบธุรกิจของบริษัทนี้ซับซ้อนมาก

ตลาด

ค้าปลีกสินค้าปลายประเภท

สถานที่ตั้ง

ภูมิภาคยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา

Want to embark on a similar journey?

Request a demo