California

655 Campbell Technology Parkway,
Suite 200
Campbell, CA 95008 USA

Phone: +1 408 574 7802
Fax: 1 408 377 3002

tentree

tentree บ่มเพาะรากฐานที่สำคัญต่อการสานฝันให้สำเร็จโดยใช้ Centric PLM

blue-arrow

33% จำนวนหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น

66 ล้านต้น ปลูกต้นไม้ได้

ภาพรวม

TwitterFacebookLinkedInWhatsApp

บริษัทเครื่องแต่งกาย ที่มุ่งมั่นในการปลูกต้นไม้รักษ์โลก ใช้ Centric PLM™ เพิ่มประสิทธิภาพในทุกขั้นตอนการทำงาน

เดอร์ริค เอมสลีย์ ประธานกรรมการบริหารเล่าถึง tentree ที่เติบโตอย่างรวดเร็วตั้งแต่เริ่มก่อตั้งในปี 2012 ว่า การพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้ตารางข้อมูลและอีเมลกลับทำให้ประสิทธิภาพถดถอย

เมื่องานการผลิตขยายตัว เอมสลีย์กล่าวว่า “อัตราการเติบโตเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้น แต่ก็เป็นเรื่องที่ท้าทายในแง่ของปริมาณด้วยเช่นกัน”

ความทุ่มเทที่บริษัทมีต่อสิ่งแวดล้อมนั้นเป็นที่ประจักษ์อย่างเห็นได้ชัดตามปณิธานของบริษัทที่ว่า “ปลูกต้นไม้ 10 ต้นเมื่อขายสินค้าแต่ละชิ้นได้” ที่นี่มีการฝังรากความยั่งยืนลงในวัฒนธรรมขององค์กร แต่เรื่องการสื่อสารและการติดตามการรับรองการทำงานที่ส่งเสริมความยั่งยืนจากภายนอกกลับเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก เอมสลีย์เผยว่า “หนึ่งในสิ่งที่ท้าทายที่สุดสำหรับเราคือการตรวจสอบย้อนหลังผ่านห่วงโซ่อุปทานทั้งหมด ห่วงโซ่การคุ้มครองพยานหลักฐาน (Chain of Custody) คือสิ่งที่ท้าทายอย่างมหาศาล โดยเฉพาะในเรื่องวัสดุที่ยั่งยืน ซึ่งมักถูกอ้างถึงที่มาของผลิตภัณฑ์และวิธีการที่แท้จริงในการทำฟาร์มปลูกฝ้ายออร์แกนิค และในเรื่องความสามารถในการติดตามและตรวจสอบย้อนกลับที่มาของแต่ละผลิตภัณฑ์”

เมื่อหันมาใช้ Centric PLM บนระบบคลาวด์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ เพื่อขจัดปัญหา Silo หรือการทำงานแบบแยกส่วน และเพื่อสร้างทัศนวิสัยที่จะทำให้ทราบความเป็นไปในกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนั้น ส่งผลให้นักออกแบบมีความสุขกับการทำงานมากขึ้น เนื่องจากทำให้ลด ละ เลิกการทำงานที่น่าเบื่อหน่าย แล้วมุ่งความสนใจไปที่งานสร้างสรรค์ของตนได้ นอกจากนี้ การทำงานร่วมกับพันธมิตรด้านสิ่งแวดล้อมยังเป็นไปได้ง่ายขึ้น เนื่องจากสามารถติดตามใบรับรองต่างๆ ผ่านทางระบบดิจิทัลได้ เมื่อ tentree ได้ก้าวเดินในเส้นทางที่ซับซ้อน กล่าวคือการพัฒนาให้มีขั้นตอนการทำงานที่ละเอียดและเป็นไปโดยอัตโนมัติ เพื่อไปให้ถึงมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามที่กำหนดไว้ tentree จึงสามารถให้ความสำคัญกับการขายเสื้อผ้าได้มากขึ้น ซึ่งหมายถึงการปลูกต้นไม้ได้มากขึ้นเช่นกัน

หากต้องการทราบรายละเอียดว่า tentree เติบโต สานความมุ่งมั่นในการสร้างความยั่งยืนในกระบวนการทำงานทั้งหมด และเก็บเกี่ยวเทคโนโลยีมาใช้เพื่อให้เดินหน้าตามเป้าหมายได้อย่างไร โปรดเข้าไปอ่านสกู๊ปเต็มในเรื่องราวความสำเร็จ

รับชมวิดีโอ

อ่านเรื่องราวฉบับเต็ม

เกี่ยวกับ tentree

tentree ได้รับการก่อตั้งขึ้นในปี 2012 และมุ่งมั่นอย่างไม่ลดละในการสร้างธุรกิจเสื้อผ้าที่คำนึงถึง

สิ่งแวดล้อมในรูปแบบใหม่ โดยเริ่มจากสำนักงานใหญ่ในเมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา tentree ซึ่งให้คำนิยามตนเองว่าเป็นบริษัทปลูกต้นไม้ที่ขายเครื่องแต่งกายนั้น มีแนวทางที่เป็นหลักในการปฏิบัติอยู่ 3 ประการคือ การให้บริการ ความโปร่งใส และชุมชน อีกทั้งยังพิจารณาอย่างรอบคอบ

ในการกำหนดท้องถิ่นเป้าหมายที่จะได้รับประโยชน์มากที่สุดจากการปลูกต้นไม้ และลูกค้าก็

สามารถใช้รหัสเฉพาะเพื่อติดตามได้ว่า สินค้าชิ้นนั้นจะให้มีส่วนในการปลูกต้นไม้ที่ไหน

ตลาด

อเมริกาเหนือ

สถานที่ตั้ง

แคนาดา

Want to embark on a similar journey?

Request a demo