การสนับสนุนจาก Centric Manufacturing PLM

ในขณะที่มีความต้องการผลิตภัณฑ์ที่สร้างความยั่งยืนและเป็นมิตรต่อระบบนิเวศน์เพิ่มมากขึ้น Centric Manufacturing PLM ช่วยให้ผู้ผลิตกลุ่ม OEM/ODM สนับสนุนพันธมิตรจากแบรนด์หรือร้านค้าปลีกโดยมีเป้าหมายต่าง ๆ เพื่อความยั่งยืนขององค์กร และตอบสนองความคาดหวังเกี่ยวกับมาตรฐานระดับที่สูงขึ้นในด้านความยั่งยืน การติดตาม ข้อปฏิบัติด้านแรงงาน การค้าที่เป็นธรรม และระเบียบข้อบังคับ

มารักษ์โลกกัน!

blue-arrow

ความท้าทายสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมกับการผลิตแบบยั่งยืน

ความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืนมากขึ้น ทำให้เกิดความท้าทายใหม่ ๆ สำหรับกลุ่มผู้ผลิต พันธมิตรจากแบรนด์หรือร้านค้าปลีกต่าง ๆ ต้องการความสามารถในการติดตามวัตถุดิบและความสามารถในการตรวจสอบห่วงโซ่อุปทานที่เพิ่มขึ้น เพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ตรงกับความต้องการของลูกค้า เนื่องจากผู้บริโภคจำนวนมากขึ้นซื้อสินค้าตามค่านิยมของตนเอง หมายความว่า ผู้ผลิตจะต้องจัดทำรายงานการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับใหม่ และต้องเพิ่มความสามารถในการตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในทุกขั้นตอนการผลิต ผู้ผลิตอาจได้รับการร้องขอให้จัดหาวัตถุดิบทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยไม่กระทบต่อราคาที่จำหน่ายให้แก่ลูกค้า พันธมิตรกลุ่มแบรนด์ให้คำมั่นต่อสาธารณชนในการยึดมั่นต่อข้อปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อความยั่งยืน และควบคุมผู้ผลิตให้ชี้แจงเรื่องวัตถุดิบ การทำการค้าอย่างเป็นธรรม การปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน การปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งผู้ผลิตต้องปฏิบัติตามคำมั่นดังกล่าว การผลิตแบบยั่งยืนไม่ใช่เพียงกระแสแต่เป็นการทำธุรกิจที่ดี การปรับปรุงด้านการจัดหาและข้อปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมและแรงงานมีส่วนสำคัญต่อความสมบูรณ์ ความสามารถในการทำกำไร และความยั่งยืนของธุรกิจ และ Centric Manufacturing PLM เป็นปัจจัยพื้นฐานด้านดิจิทัลที่ผู้ผลิตต้องการเพื่อให้ตอบโจทย์เป้าหมายด้านความยั่งยืนในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงนี้

blue-arrow

เพิ่มความสามารถในการตรวจสอบ ลดปริมาณของเสียและต้นทุนด้วย Centric Manufacturing PLM

เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจสอบและติดตามในห่วงโซ่อุปทาน

Centric Manufacturing PLM รวมศูนย์ข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในระบบดิจิทัลแห่งเดียว ทำให้การดูแลรักษาและเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับซัพพลายเออร์และวัตถุดิบได้ง่ายขึ้น โดยสามารถตรวจสอบและควบคุมห่วงโซ่อุปทานได้อย่างเต็มที่โดยปรับกระบวนการการไหลของข้อมูลที่แบ่งปันกันระหว่างทีมงานจัดหาภายในกับซัพพลายเออร์จากภายนอก

ลดจำนวนรอบในการจัดทำตัวอย่างด้วยเทคโนโลยี 3 มิติและฟังก์ชันการค้นหาภาพด้วย AI

Centric Manufacturing PLM รองรับงานออกแบบ 3 มิติ การจัดทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบเสมือนจริง และการประเมินความเหมาะสมผ่านระบบเสมือนจริงด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์พกพาที่เชื่อมต่อโดยตรงกับ PLM ซึ่งช่วยลดปริมาณของเสีย ค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง และเวลาที่ใช้ในการจัดทำตัวอย่างผลิตภัณฑ์แบบเดิม ๆ ฟังก์ชันค้นหาภาพด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ของ Centric ช่วยให้ผู้ใช้สามารถค้นหาไลบรารี่วัสดุดิจิทัลในโลกเสมือนจริง เพื่อลดปริมาณของเสียและค่าใช้จ่ายจากการจัดหาวัตถุดิบ

ไม่สิ้นเปลืองกระดาษ โพสต์อิท และแผ่นโฟม

Centric Manufacturing PLM ช่วยขจัดการใช้กระดาษจำนวนมากอย่างสิ้นเปลืองเนื่องจากการสื่อสารและการจัดทำเอกสารต่าง ๆ ได้รับการดำเนินการผ่านระบบดิจิทัล โดยสามารถใช้ Centric Visual Innovation Platform (Centric VIP) แทนกระดาษโพสต์อิท เอกสารจัดพิมพ์ และแผ่นโฟมที่ใช้ในขั้นตอนการสร้างสรรค์และการวางแผนงานโดยอาศัยแผ่นวัสดุแบบดิจิทัล

ลดค่าใช้จ่าย ประหยัดเวลา และเพิ่มผลกำไร

Centric Manufacturing PLM จะช่วยให้ทีมงาน รวมทั้งลูกค้า สามารถสื่อสารระหว่างกันได้ง่ายขึ้น รวมทั้งทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและปรับกระบวนการผลิตให้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น ส่งผลให้สามารถรักษาคุณภาพ ความสามารถในการติดตาม และการสร้างความยั่งยืนได้ในระดับสูง ในขณะเดียวกันก็เพิ่มผลกำไรและทำให้สามารถส่งมอบงานได้ภายในกำหนดการที่เร่งรัด

blue-arrow

ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Centric Manufacturing PLM หรือไม่

Centric PLMtm มีบทบาทในการนำการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัลสำหรับผู้ผลิตโดยมอบสุดยอดโซลูชันการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งเพิ่มเวลาในการดำเนินงานก่อนการผลิตและลดค่าใช้จ่ายแต่ในขณะเดียวกันก็รักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์

รักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมกับการเติบโตทางธุรกิจ

รับชมสัมมนาออนไลน์นี้ เพื่อพิจารณาว่าบริษัทด้านแฟชั่นและค้าปลีก รวมทั้งผู้ผลิตของบริษัทเหล่านี้ สามารถให้ความสำคัญกับข้อปฏิบัติในการสร้างความยั่งยืนไปพร้อม ๆ กับการเติบโตทางธุรกิจและการรักษาผลกำไรได้อย่างไร

เรียนรู้เพิ่มเติม

การปรับข้อปฏิบัติในการสร้างความยั่งยืนได้อย่างมีประสิทธิภาพที่ DZ Group

พบกับวิธีการที่ Centric PLM ช่วยให้ผู้ผลิตชิ้นงานถัก DZ Group ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และปฏิบัติตามมาตรฐานสูงสุดด้านสังคม จริยธรรม และเทคนิคในกลุ่มอุตสาหกรรม

อ่านรายละเอียด

การสนับสนุนแฟชั่นอย่างยั่งยืนกับ PLM

เรียนรู้แนวทางที่ผู้ผลิตใช้ Centric PLM เพื่อลดผลกระทบร้ายแรงต่อบุคลากรและสิ่งแวดล้อม ลดปริมาณของเสีย และสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่นยืน

อ่านโพสต์ในบล็อก

ถึงเวลาในการสร้างปัจจัยพื้นฐานด้านดิจิทัลและขับเคลื่อนการสร้างความยั่งยืนด้วย Centric Manufacturing PLM แล้วหรือยัง

ให้เวลาเราเพียง 60 นาที และเราจะแสดงให้คุณเห็นวิธีในการติดตามและรายงานการดำเนินงานในการผลิตเพื่อเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของลูกค้า นัดชมการสาธิตแบบส่วนบุคคลและพิสูจน์ด้วยตาคุณเองเลย