Centric Software สร้างเทคโนโลยีที่ครอบคลุมตั้งแต่ขั้นตอนแนวคิดไปจนถึงการเปิดตัวผลิตภัณฑ์

เราสร้างโซลูชันดิจิทัลให้แก่ผู้ค้าปลีก แบรนด์ และผู้ผลิตเพื่อพิชิตรายได้ให้ได้มากที่สุด เสริมสร้างความสัมพันธ์อันใกล้ชิดกับผู้บริโภคได้มากขึ้น และเพิ่มพูนประสิทธิภาพการทำงาน

เกี่ยวกับ Centric Software

นับตั้งแต่ Centric Software ก่อตั้งขึ้นใน Silicon Valley เมื่อ 20 กว่าปีก่อน เราได้ทำงานร่วมกับแบรนด์และผู้ค้าปลีกชั้นนำของโลกอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ก้าวล้ำและเอาชนะความท้าทายที่เกิดขึ้นในแต่ละอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ

เราเป็นบุคลากรด้านเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการผลิต ซึ่งมีใจรักในงานสร้างสรรค์และผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคแบบจำหน่ายเร็ว (FMCG) และพนักงานของเราหลายคนก็มีประสบการณ์ทำงานกับแบรนด์เครื่องแต่งกาย แบรนด์สินค้าอุปโภคบริโภค และผู้ค้าปลีกชั้นนำ นอกจากนี้ เรายังตระหนักดีว่า สินค้าอุปโภคบริโภคทุกประเภทมีความแตกต่างกัน จึงต้องอาศัยความเชี่ยวชาญพิเศษ โดยทุกคนที่มีส่วนร่วมในกระบวนการคิดค้น ผลิต และนำผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดนั้น จะต้องนำประสบการณ์และมุมมองของตนเข้ามาใช้ในกระบวนการนี้ โซลูชันของเราจึงถูกออกแบบมาเพื่อให้ปรับการกำหนดค่าได้ในระดับสูงสำหรับรองรับการทำงานดังกล่าว

การทำงานร่วมกันถือเป็นหัวใจสำคัญในทุกย่างก้าวของเรา เริ่มตั้งแต่การออกแบบโซลูชันตามคำติชมของลูกค้าไปจนถึงการสร้างนวัตกรรมที่จะเป็นเครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารและการทำงานเป็นทีม

เรายึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางในการทำงาน หรือที่เรียกว่า Customer-centric ซึ่งเป็นที่มาของชื่อของเรา และหมายความว่า "ลูกค้ามาก่อนเสมอ"

ลูกค้าที่เป็นเลิศ

เราภูมิใจที่ได้ร่วมงานกับผู้ค้าปลีก แบรนด์ และผู้ผลิตชั้นนำระดับโลก เพื่อแบ่งปันและเรียนรู้แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด โดยให้ลูกค้าเป็นแรงขับเคลื่อนโซลูชันของเรา

โซลูชันที่เป็นเลิศ

ทุกโซลูชัน ทุกโมดูล และทุกคุณสมบัติล้วนอ้างอิงตามกรณีการใช้งานของลูกค้าและความต้องการของตลาด อีกทั้งยังผสานรวมเข้ากับแนวทางการทำงานแบบ Silicon-Valley เพื่อคิดค้นนวัตกรรมใหม่ จึงส่งผลให้ต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของ (Total Cost of Ownership หรือ TCO) นั้นต่ำที่สุดและยืดหยุ่นมากที่สุด ในขณะเดียวกันก็ผลักดันให้เกิด ROI สูงสุดอย่างเต็มศักยภาพ

ทีมที่เป็นเลิศ

เราลงทุนจ้างเฉพาะผู้เชี่ยวชาญที่ดีที่สุดทั้งในด้านเทคโนโลยี อุตสาหกรรม การนำโซลูชันไปปรับใช้งาน การสนับสนุน และด้านอื่นๆ นอกจากนี้ สิ่งที่เราให้ควา สำคัญนั้น "มากกว่าแค่ความรู้" กล่าวคือ เรามุ่งเน้นไปที่ลูกค้า ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม และการทำงานร่วมกันเป็นทีมอย่างแท้จริง

เราพัฒนาโซลูชันที่ยืดหยุ่น รองรับการขยายตัวของธุรกิจ และเป็นมิตรกับผู้ใช้ ซึ่งเพิ่มประสิทธิภาพการวางแผน การกำหนดราคา การออกแบบ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การจัดหาวัสดุ และการผลิต

ตลาดขับเคลื่อน 100%

โซลูชันของเราทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลที่จำเป็นต่อการดำเนินงานที่คล่องตัวและความสามารถด้านการแข่งขันในอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค

โซลูชันของเรา

ทำงานแบบสอดประสานกับลูกค้า

เข้าร่วมทีมนักแก้ปัญหา และนักลงมือทำ

เรายึดมั่นต่อการทำงานเป็นทีมและนวัตกรรมอย่างแท้จริง

เราแก้ไขปัญหา คิดค้นสิ่งใหม่ๆ ตลอดจนช่วยให้ลูกค้าเดินหน้าและสนุกสนานไปกับกระบวนการทำงาน

ค้นหาตำแหน่งงานของเรา

เสียงจากตลาด

18k

แบรนด์ที่ออกสู่ ตลาดด้วย โซลูชัน Centric

815+

ลูกค้า

50+

ประเทศ

100%

Go-live rate

ได้รับความไว้วางใจจากแบรนด์ชั้นนำของโลก

โซลูชันที่ยืดหยุ่น รองรับการขยายตัวของธุรกิจ และเป็นมิตรกับผู้ใช้

เพิ่มประสิทธิภาพการวางแผน การกำหนดราคา การออกแบบ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การจัดหาวัสดุ และการผลิต

เทคโนโลยีที่มีรางวัลการันตี

รางวัล Business Awards ด้านอุตสาหกรรมอาหาร 2024

ผู้ชนะรางวัลความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีอาหารโดย Business Awards UK

รางวัลสไตล์เป็นเลิศประจำปี 2024

ได้รับรางวัลสำหรับนวัตกรรม AI การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ การวิจัยและพัฒนา และการควบรวมกิจการ

รางวัลอาหารเป็นเลิศประจำปี 2024

ได้รับรางวัลสำหรับการวิจัยและพัฒนา การขยายธุรกิจ และความยั่งยืนในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

Just Food Excellence Awards 2023

ให้รางวัลสำหรับการขยายธุรกิจ นวัตกรรม และการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

Frost & Sullivan – 2023

วัลผู้นำด้านคุณค่าสำหรับลูกค้าจาก Frost & Sullivan

Frost & Sullivan – 2022

รางวัลการเป็นผู้นำด้านกลยุทธ์การแข่งขันโดยมีแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด

Frost & Sullivan – 2021

รางวัลการเป็นผู้นำด้านการสร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้าด้วยแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด

Hong Kong Apparel – 2021

รางวัลกลยุทธ์ทางธุรกิจ

RED HERRING 100 WINNER ปี 2016, 2015 และ 2013

รางวัลยกย่องเทคโนโลยีและโมเดลธุรกิจที่เป็นนวัตกรรมสร้างสรรค์ที่สุดของปี

Frost & Sullivan – 2018

รางวัลการเป็นผู้นำด้านผลิตภัณฑ์

Frost & Sullivan – 2016

รางวัลการเป็นผู้นำด้านการสร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้า

Frost & Sullivan – 2012

รางวัลระดับโลกสำหรับความเป็นเลิศด้านการสร้างความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์

มีระบบความปลอดภัยและควบคุมให้เป็นไปตามข้อบังคับด้านข้อมูล

มีระบบความปลอดภัยและควบคุมให้เป็นไปตามข้อบังคับด้านข้อมูล Centric Software ได้นำหลักธรรมาภิบาล การจัดการความเสี่ยง และแนวปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับมาใช้ โดยเป็นไปอย่างสอดคล้องกับกรอบการทำงานในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งได้รับการยอมรับจากทั่วโลกมากที่สุด นอกจากนี้ Centric Software ยังได้รับการรับรอง SOC 3 และทำงานภายใต้กฎหมาย GDPR ของยุโรป

เรียนรู้เพิ่มเติม

การเป็นผู้นำของ Centric Software

พบกับทีมบริหารจัดการของ Centric Software

Chris Groves

ประธานกรรมการบริหาร

Fabrice Canonge

ประธาน

Stacey Charbin

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด

Laurent Dubuisson

รองประธานอาวุโสฝ่
ายบริการระดับโลก

Joe Groves

รองประธานอาวุโสฝ่
ายขายระดับโลก

Marie-France Nelson

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

Ravi Ragan

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี

Humberto Roa

รองประธานฝ่ายนวัตกรรม

Ron Watson

รองประธานกรรมการบริหารผลิตภัณฑ์
และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการรักษาความปลอดภัย

Chris Groves

ประธานกรรมการบริหาร

คริส โกรฟส์เข้าร่วมงานกับ Centric Software ในปี 1997 โดยดำรงตำแหน่งประธาน ประธานกรรมการบริหาร และสมาชิกคณะกรรมการบริษัท ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปีที่ประสบความสำเร็จในบริษัทที่สร้างและจัดการเทคโนโลยีระดับโลก คุณคริสจึงได้เป็นผู้นำด้านกลยุทธ์ทางธุรกิจและแนวทางกลยุทธ์ระดับโลกให้กับ Centric Software

Fabrice Canonge

ประธาน

ฟาบริซ คานองย์เข้าร่วมงานกับ Centric Software ในปี 2004 โดยเป็นผู้นำในด้านการปฏิบัติงานภาคสนามระดับโลก ในปี 2019 เขาได้ขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นรองประธานกรรมการบริหารฝ่ายขายและการตลาดระดับโลก คุณฟาบริซไม่ได้มีแค่ประสบการณ์การทำงานกว่า 15 ปีในด้านการพัฒนาธุรกิจให้กับบริษัทซอฟต์แวร์ต่างๆ เท่านั้น แต่ยังมีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมเครื่องแต่งกาย แฟชั่นชั้นสูง และสินค้าฟุ่มเฟือยอีกด้วย กล่าวได้ว่า เขามีบทบาทสำคัญในการเติบโตของ Centric และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเอาชนะใจลูกค้ากลุ่มหลักๆ ในยุโรป

Stacey Charbin

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด

สเตซีเข้าร่วมงานกับ Centric ในปี 2015 เธอมีประสบการณ์การทำงานด้านแฟชั่นและเทคโนโลยีมากว่า 20 ปี โดยเคยทำงานให้กับบริษัท Lectra, Gerber Technology, Karat Software, Cross Creek Apparel และ Perigee Software ในบทบาทด้านการตลาด การสื่อสาร การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการขาย นอกจากนี้ ยังเป็นสมาชิกคณะกรรมการที่ปรึกษาให้กับคณะการศึกษาแฟชั่นและเครื่องแต่งกายของมหาวิทยาลัย Delaware อีกด้วย

Laurent Dubuisson

รองประธานอาวุโสฝ่
ายบริการระดับโลก

โลร็องต์ ดูบุยซ็องเข้าร่วมงานกับ Centric ในเดือนสิงหาคม ปี 2000 และมีหน้าที่รับผิดชอบทั้งงานก่อนและหลังการขาย รวมถึงงานสนับสนุนลูกค้าทั้งหมดในยุโรป ตั้งแต่เข้ามาทำงานกับ Centric คุณโลร็องต์ก็ช่วยให้บริษัทเติบโตในยุโรปจนกลายเป็นผู้นำโซลูชัน PLM ระดับโลกในตลาดผู้ค้าปลีก แฟชั่น รองเท้า และสินค้าฟุ่มเฟือย

Joe Groves

รองประธานอาวุโสฝ่
ายขายระดับโลก

ตั้งแต่ก้าวแรกที่โจ โกรฟส์เข้ามาใน Centric เขาได้ทุ่มเทสร้างการเติบโตที่รวดเร็วให้กับบริษัท จนถึง ณ วันนี้ โจคือผู้นำฝ่ายขายที่อาวุโสที่สุดของ Centric Software และมีหน้าที่รับผิดชอบผลการดำเนินงานด้านการขาย รวมถึงการเติบโตลูกค้าทั่วโลก เขาไม่เพียงแต่จะเป็นผู้นำซึ่งกำหนดทิศทางที่ชัดเจนให้กับทีมงานขายทั่วโลก แต่ยังอาสาทำงานให้กับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ชื่อ Make-A-Wish-Foundation อีกด้วย

Marie-France Nelson

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

มารี-ฟรานซ์ เนลซันเข้าร่วม Centric Software ในปี 2022 โดยดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน และได้นำประสบการณ์ทำงานในแวดวงซอฟต์แวร์ที่ยาวนานกว่า 20 ปีมาใช้ในการเป็นผู้นำฝ่ายการเงิน ฝ่ายธุรการ และหน่วยธุรกิจในตลาดต่างๆ มากมายทั่วโลก อาทิ อาหารและเครื่องดื่ม บริการทางการเงิน การสื่อสาร และการผลิต ด้วยใจรักที่จะมอบประสบการณ์ที่น่าประทับใจให้แก่ลูกค้า มารี-ฟรานซ์จึงได้ทำบทบาทหน้าที่เป็นอย่างดีในทุกสิ่งที่สำคัญ

Ravi Ragan

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี

ในปี 2005 ราวิ รังกันเข้าร่วมงานกับ Centric ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีหลังจากที่มีการเข้าซื้อกิจการ Product Sight Corp. ซึ่งเป็นบริษัทที่เขาได้ร่วมเป็นผู้ก่อตั้ง ราวิได้รับการยกย่องอย่างสูงว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี PLM เนื่องจากมีประสบการณ์ในการปรับใช้ PLM ในธุรกิจหลายประเภท ได้แก่ แฟชั่น, FMCG, ยานยนต์/ยานอวกาศ, เทคโนโลยีขั้นสูง, อุปกรณ์ทางการแพทย์ และน้ำมันและก๊าซ นอกจากนี้ เขายังเป็นอดีตประธานแผนกคอมพิวเตอร์และข้อมูลในฝ่ายวิศวกรรมของ ASME (American Society of Mechanical Engineers) และเป็นกรรมการกองบรรณาธิการ JCISE (Journal of Computing and Information Science in Engineering ของ ASME) อีกด้วย โดยก่อนหน้านั้นในปี 2011 เขาได้รับเลือกให้เป็นสมาชิกระดับ Fellow ของ ASME และในปี 2008 ด้วยผลงานด้าน PLM เขาจึงได้เป็นสมาชิกศิษย์เก่าของ Georgia Tech.’s Academy of Distinguished Engineering

Humberto Roa

รองประธานฝ่ายนวัตกรรม

ฮัมเบอร์โต รัวเข้าร่วมงานกับ Centric ในปี 1999 ก่อนที่จะรับบทบาทหน้าที่รองประธานฝ่ายนวัตกรรมในปี 2015 เขาดำรงหลายตำแหน่ง ได้แก่ ที่ปรึกษาธุรกิจ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ และผู้อำนวยการผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ ปัจจุบันคุณฮัมเบอร์โตเป็นผู้นำด้านนวัตกรรม รวมถึงความคิดริเริ่มในด้านอุปกรณ์เคลื่อนที่และระบบคลาวด์ของ Centric Software

Ron Watson

รองประธานกรรมการบริหารผลิตภัณฑ์
และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการรักษาความปลอดภัย

รอน วัตสันเข้าร่วมงานกับ Centric Software ในเดือนสิงหาคม ปี 1998 รอนเป็นผู้นำด้านกลยุทธ์และปฏิบัติการผลิตภัณฑ์ให้กับ Centric 8 ซึ่งเป็นชุดโซลูชัน PLM ของ Centric Software สำหรับธุรกิจแฟชั่นและ FMCG หรือสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำหน่ายเร็วและใช้แล้วหมดไป โดยเขาได้นำประสบการณ์ 20 ปีของการทำงานในด้านการพัฒนาและส่งมอบโซลูชัน “เสียงของลูกค้า (voice-of-the-customer)” มาใช้กับการทำงานนี้

Chris Groves

ประธานกรรมการบริหาร

Chris Groves

ประธานกรรมการบริหาร

คริส โกรฟส์เข้าร่วมงานกับ Centric Software ในปี 1997 โดยดำรงตำแหน่งประธาน ประธานกรรมการบริหาร และสมาชิกคณะกรรมการบริษัท ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปีที่ประสบความสำเร็จในบริษัทที่สร้างและจัดการเทคโนโลยีระดับโลก คุณคริสจึงได้เป็นผู้นำด้านกลยุทธ์ทางธุรกิจและแนวทางกลยุทธ์ระดับโลกให้กับ Centric Software

Fabrice Canonge

ประธาน

Fabrice Canonge

ประธาน

ฟาบริซ คานองย์เข้าร่วมงานกับ Centric Software ในปี 2004 โดยเป็นผู้นำในด้านการปฏิบัติงานภาคสนามระดับโลก ในปี 2019 เขาได้ขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นรองประธานกรรมการบริหารฝ่ายขายและการตลาดระดับโลก คุณฟาบริซไม่ได้มีแค่ประสบการณ์การทำงานกว่า 15 ปีในด้านการพัฒนาธุรกิจให้กับบริษัทซอฟต์แวร์ต่างๆ เท่านั้น แต่ยังมีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมเครื่องแต่งกาย แฟชั่นชั้นสูง และสินค้าฟุ่มเฟือยอีกด้วย กล่าวได้ว่า เขามีบทบาทสำคัญในการเติบโตของ Centric และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเอาชนะใจลูกค้ากลุ่มหลักๆ ในยุโรป

Stacey Charbin

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด

Stacey Charbin

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด

สเตซีเข้าร่วมงานกับ Centric ในปี 2015 เธอมีประสบการณ์การทำงานด้านแฟชั่นและเทคโนโลยีมากว่า 20 ปี โดยเคยทำงานให้กับบริษัท Lectra, Gerber Technology, Karat Software, Cross Creek Apparel และ Perigee Software ในบทบาทด้านการตลาด การสื่อสาร การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการขาย นอกจากนี้ ยังเป็นสมาชิกคณะกรรมการที่ปรึกษาให้กับคณะการศึกษาแฟชั่นและเครื่องแต่งกายของมหาวิทยาลัย Delaware อีกด้วย

Laurent Dubuisson

รองประธานอาวุโสฝ่
ายบริการระดับโลก

Laurent Dubuisson

รองประธานอาวุโสฝ่
ายบริการระดับโลก

โลร็องต์ ดูบุยซ็องเข้าร่วมงานกับ Centric ในเดือนสิงหาคม ปี 2000 และมีหน้าที่รับผิดชอบทั้งงานก่อนและหลังการขาย รวมถึงงานสนับสนุนลูกค้าทั้งหมดในยุโรป ตั้งแต่เข้ามาทำงานกับ Centric คุณโลร็องต์ก็ช่วยให้บริษัทเติบโตในยุโรปจนกลายเป็นผู้นำโซลูชัน PLM ระดับโลกในตลาดผู้ค้าปลีก แฟชั่น รองเท้า และสินค้าฟุ่มเฟือย

Joe Groves

รองประธานอาวุโสฝ่
ายขายระดับโลก

Joe Groves

รองประธานอาวุโสฝ่
ายขายระดับโลก

ตั้งแต่ก้าวแรกที่โจ โกรฟส์เข้ามาใน Centric เขาได้ทุ่มเทสร้างการเติบโตที่รวดเร็วให้กับบริษัท จนถึง ณ วันนี้ โจคือผู้นำฝ่ายขายที่อาวุโสที่สุดของ Centric Software และมีหน้าที่รับผิดชอบผลการดำเนินงานด้านการขาย รวมถึงการเติบโตลูกค้าทั่วโลก เขาไม่เพียงแต่จะเป็นผู้นำซึ่งกำหนดทิศทางที่ชัดเจนให้กับทีมงานขายทั่วโลก แต่ยังอาสาทำงานให้กับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ชื่อ Make-A-Wish-Foundation อีกด้วย

Marie-France Nelson

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

Marie-France Nelson

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

มารี-ฟรานซ์ เนลซันเข้าร่วม Centric Software ในปี 2022 โดยดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน และได้นำประสบการณ์ทำงานในแวดวงซอฟต์แวร์ที่ยาวนานกว่า 20 ปีมาใช้ในการเป็นผู้นำฝ่ายการเงิน ฝ่ายธุรการ และหน่วยธุรกิจในตลาดต่างๆ มากมายทั่วโลก อาทิ อาหารและเครื่องดื่ม บริการทางการเงิน การสื่อสาร และการผลิต ด้วยใจรักที่จะมอบประสบการณ์ที่น่าประทับใจให้แก่ลูกค้า มารี-ฟรานซ์จึงได้ทำบทบาทหน้าที่เป็นอย่างดีในทุกสิ่งที่สำคัญ

Ravi Ragan

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี

Ravi Ragan

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี

ในปี 2005 ราวิ รังกันเข้าร่วมงานกับ Centric ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีหลังจากที่มีการเข้าซื้อกิจการ Product Sight Corp. ซึ่งเป็นบริษัทที่เขาได้ร่วมเป็นผู้ก่อตั้ง ราวิได้รับการยกย่องอย่างสูงว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี PLM เนื่องจากมีประสบการณ์ในการปรับใช้ PLM ในธุรกิจหลายประเภท ได้แก่ แฟชั่น, FMCG, ยานยนต์/ยานอวกาศ, เทคโนโลยีขั้นสูง, อุปกรณ์ทางการแพทย์ และน้ำมันและก๊าซ นอกจากนี้ เขายังเป็นอดีตประธานแผนกคอมพิวเตอร์และข้อมูลในฝ่ายวิศวกรรมของ ASME (American Society of Mechanical Engineers) และเป็นกรรมการกองบรรณาธิการ JCISE (Journal of Computing and Information Science in Engineering ของ ASME) อีกด้วย โดยก่อนหน้านั้นในปี 2011 เขาได้รับเลือกให้เป็นสมาชิกระดับ Fellow ของ ASME และในปี 2008 ด้วยผลงานด้าน PLM เขาจึงได้เป็นสมาชิกศิษย์เก่าของ Georgia Tech.’s Academy of Distinguished Engineering

Humberto Roa

รองประธานฝ่ายนวัตกรรม

Humberto Roa

รองประธานฝ่ายนวัตกรรม

ฮัมเบอร์โต รัวเข้าร่วมงานกับ Centric ในปี 1999 ก่อนที่จะรับบทบาทหน้าที่รองประธานฝ่ายนวัตกรรมในปี 2015 เขาดำรงหลายตำแหน่ง ได้แก่ ที่ปรึกษาธุรกิจ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ และผู้อำนวยการผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ ปัจจุบันคุณฮัมเบอร์โตเป็นผู้นำด้านนวัตกรรม รวมถึงความคิดริเริ่มในด้านอุปกรณ์เคลื่อนที่และระบบคลาวด์ของ Centric Software

Ron Watson

รองประธานกรรมการบริหารผลิตภัณฑ์
และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการรักษาความปลอดภัย

Ron Watson

รองประธานกรรมการบริหารผลิตภัณฑ์
และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการรักษาความปลอดภัย

รอน วัตสันเข้าร่วมงานกับ Centric Software ในเดือนสิงหาคม ปี 1998 รอนเป็นผู้นำด้านกลยุทธ์และปฏิบัติการผลิตภัณฑ์ให้กับ Centric 8 ซึ่งเป็นชุดโซลูชัน PLM ของ Centric Software สำหรับธุรกิจแฟชั่นและ FMCG หรือสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำหน่ายเร็วและใช้แล้วหมดไป โดยเขาได้นำประสบการณ์ 20 ปีของการทำงานในด้านการพัฒนาและส่งมอบโซลูชัน “เสียงของลูกค้า (voice-of-the-customer)” มาใช้กับการทำงานนี้

ลำดับเหตุการณ์แห่งนวัตกรรม

นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเป็นระบบดิจิทัลตั้งแต่ต้น

2006

2007

2010

2011

2012

2013

2013

2014

2015

2016

2017

2017

2017

2018

2018

2018

2019

2020

2020

2021

2021

2022

2022

2006

PLM แรกสำหรับธุรกิจแฟชั่นที่คิดนอกกรอบ

Centric Software เปิดตัว Centric PLM ซึ่งเป็นโซลูชันที่ไม่เหมือนใคร ยืดหยุ่น และรองรับการขยายตัวของธุรกิจได้

โดยนับเป็นโซลูชัน PLM รายแรกที่ออกแบบมาเพื่ออุตสาหกรรมแฟชั่นโดยเฉพาะกำหนดค่าได้อย่างเต็มที่โดยไม่ต้องเขียนโค้ดโปรแกรม

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ CENTRIC PLM

2007

PLM Agile Deployment แรกสำหรับธุรกิจแฟชั่น

โดยทั่วไปในขณะนั้น ซอฟต์แวร์ระดับองค์กรมักใช้เวลาหลายปีในการปรับใช้ และการนำ PLM ไปใช้ก็มักจะกินเวลานานจนเกินไปและมีค่าใช้จ่ายสูงเกินกว่าที่จะรับได้ ด้วยเหตุนี้ Centric จึงได้ริเริ่มใช้ Agile Deployment ซึ่งเป็นวิธีปรับใช้ซอฟต์แวร์แบบฉับไวที่ไม่เหมือนใคร ในการนำ Centric PLM ไปใช้งาน ส่งผลให้สามารถนำไปใช้งานได้เฉลี่ยภายใน 3-4 เดือน และช่วยเร่งสร้าง ROI ได้รวดเร็วขึ้น

Agile Deployment ช่วยลดต้นทุนการเป็นเจ้าของ (Cost of Ownership) และลดการหยุดชะงักของธุรกิจ พร้อมรับประกันความสำเร็จเต็ม 100% ในการเริ่มเปิดใช้งานโซลูชัน จึงกล่าวได้ว่า นี่คือแนวทางการนำโซลูชันไปใช้งานที่พลิกโฉมการดำเนินธุรกิจได้อย่างแท้จริง

2010

แอปอุปกรณ์เคลื่อนที่ Fashion PLM ตัวแรก

เป็นที่ทราบกันว่าแอปสำหรับการทำงานด้าน PLM นั้นมีน้อย และไม่ถึง 3 ปีหลังจากการเปิดตัว iPhone เครื่องแรก เราก็ได้เปิดตัวแอประดับปฏิวัติวงการ ซึ่งเชื่อมต่อกับแอป

Capture It เพื่อใช้ประโยชน์ในด้าน PLM Capture It ช่วยให้ทีมครีเอทีฟสามารถจับภาพและอัปโหลดภาพไปยัง Centric PLM ได้โดยตรงเพื่อตรวจสอบ ทำเครื่องหมาย/เขียนโน้ต และวิเคราะห์ได้ทันที

2011

5 แอปอุปกรณ์เคลื่อนที่ใหม่

Centric เปิดตัวแอปอุปกรณ์เคลื่อนที่ชุดใหม่ที่เชื่อมต่อโดยตรงกับ Centric PLM โดยประกอบไปด้วย Material Sample ที่ช่วยให้นักออกแบบและคนอื่นๆ สามารถจับภาพและแชร์วัสดุที่เป็นแรงบันดาลใจสำหรับงานแฟชั่นได้จากทุกที่ และ Factory Audit ที่ใช้ในการดำเนินงานและจัดทำเอกสารตรวจสอบที่โรงงานได้บนอุปกรณ์เคลื่อนที่

2012

แค็ตตาล็อกคอลเลคชันดิจิทัลแบบบูรณาการอันแรก

โมดูล Collection Book ใหม่ของเราทำให้สามารถสร้างแค็ตตาล็อกดิจิทัลที่เชื่อมต่อกับ PLM ได้ อีกทั้งยังสามารถอัปเดตได้แบบเรียลไทม์ จึงช่วยให้มีภาพและข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องในระหว่างที่ขายปลีก ขายส่ง และซื้อขายภายใน

2013

Adobe Illustrator® Connect

เปิดตัว Adobe Connect ที่ล้ำสมัย ช่วยให้นักออกแบบมี Adobe Illustrator® ซึ่งเป็นเครื่องมือที่คุ้นเคย ใช้ในขณะที่เชื่อมต่อกับ PLM Adobe Connect ลดงานที่ไม่ได้เพิ่มมูลค่าให้น้อยที่สุดเพื่อให้นักออกแบบสามารถมุ่งเน้นไปที่การพัฒน ผลิตภัณฑ์ในด้านความคิดสร้างสรรค์และเทคนิคได้มากยิ่งขึ้น

Adobe Connect minimizes non-value added work so that designers can focus more on the creative and technical aspects of product development.

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการผสานรวมของเรากับ Adobe

2013

Factory Audit

Centric เปิดตัว Factory Audit ซึ่งเป็นโมดูลหนึ่งของ PLM และเป็นแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่ช่วยดำเนินการในขั้นตอนการตรวจสอบต่างๆ ทางดิจิทัล

เพื่อช่วยจัดการการรับรองและการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของผู้จำหน่าย ทีมตรวจสอบโรงงานสามารถป้อนข้อมูลรายงานและภาพต่างๆ เช่น ภาพถ่ายใ โรงงาน ได้ในขณะที่ตรวจสอบ ส่งผลให้ลดข้อผิดพลาด อัปเดตการให้คะแนนได้ทันที และให้เสนอข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับผู้จำหน่ายได้อย่างรวดเร็ว

2014

แอป PLM ตัวแรกสำหรับแฟชั่นใน Apple App Store

แอป PLM กลายเป็นเครื่องมือหลักในการทำงานเมื่อมีการเพิ่ม Capture It ลงใน App Store ของ Apple

2015

Cloud Fashion PLM ตัวแรกสำหรับแบรนด์เกิดใหม่

เนื่องจากต้นทุนและข้อกำหนดด้านทรัพยากรที่ต้องมีเพื่อให้สามารถนำโซลูชัน PLM ไปใช้ได้นั้น อาจเป็นอุปสรรคสำหรับองค์กรขนาดเล็กถึงขนาดกลาง (SMB) Centric จึงได้สร้างโซลูชัน PLM ที่ยืดหยุ่นและทำงานบนระบบคลาวด์สำหรับ SMB เพื่อช่วยให้องค์กรเกิดใหม่สามารถเพิ่มโมดูลและคุณสมบัติได้อย่างเหมาะสมต การเติบโตของธุรกิจ

2016

เติบโตก้าวกระโดดด้วย Skyline

Centric เปิดตัว Skyline สถาปัตยกรรมที่ก้าวล้ำสำหรับ Centric PLM เดิมทีสถาปัตยกรรมโซลูชันนี้สร้างขึ้นเพื่อรองรับผู้ใช้งานพร้อมกันสูงสุด 10,000 คนในขณะที่มีการกระจายข้อมูลทางภูมิศาสตร์ทั่วโลกแบบเรียลไทม์ โดยปัจจุบันนี้ Skyline รองรับผู้ใช้งานได้มากกว่า 15,000 คน

2017

เปิดตัว Rest API ของ Centric

Rest API ของ Centric ช่วยให้ลูกค้าสามารถผสานการทำงานของ Centric PLM เข้ากับระบบต่างๆ ที่ใช้ในธุรกิจ เช่น ERP, DAM หรือแพลตฟอร์มอื่นๆ ได้อย่างสมบูรณ์ รวมทั้งช่วยให้ทุกคนในองค์กรของลูกค้าใช้ประโยชน์จากข้อมูลของ Centric ได้ อีกทั้งผู้ใช้งานยังสามารถสร้างแอปของตนเองเพื่อเชื่อมต่อหรือปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานทางดิจิทัลได้อย่างราบรื่นไร้ขีดจำกัด

2017

แอปอุปกรณ์เคลื่อนที่กลายเป็นส่วนสำคัญ

แอปอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่เชื่อมต่อกับ PLM นับเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในระบบนิเวศของ Centric PLM โดยขณะนี้มี 2 ใน 3 ของลูกค้า Centric PLM นำแอปอุปกรณ เคลื่อนที่นี้มาใช้

2017

Visual Board ดิจิทัลอันแรกสำหรับแฟชั่น

2017 เป็นปีที่ Visual Board ดิจิทัลอันแรกสำหรับแฟชั่นถือกำเนิดขึ้น โดยจัดเป็นแพลตฟอร์มภาพที่สมบูรณ์สำหรับส่งเสริมการวางแผนงานร่วมกันและลดเวลาใ การทำงานเพื่อปล่อยสินค้าออกสู่ตลาดได้เร็วขึ้น

เรียนรู้เกี่ยวกับ Centric Visual Boards

2018

3D Connect

Centric เปิดตัวกลยุทธ์ 3D-agnostic เพื่อเชื่อมต่อการทำงานของ PLM กับซอฟต์แวร์ออกแบบสามมิติโดยเริ่มจาก Browzwear, Optitex และ CLO 3D

3D Connect ถือเป็นการปฏิวัติการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในรูปแบบสามมิติ ทำให้นักออกแบบสามารถทำงานโดยใช้เครื่องมือสร้างและตกแต่งภาพสามมิติแบบเดิมที่คุ้นเคยได้ไปพร้อมกับเชื่อมต่อโดยตรงกับ Centric PLM เพื่อจัดการงานออกแบบสามมิติได้ในทุกขั้นตอนของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์

ค้นพบ 3D CONNECT ของ CENTRIC

2018

การตรวจสอบขั้นสุดท้ายเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมคุณภาพ

การตรวจสอบขั้นสุดท้ายเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมคุณภาพ เราเปิดตัวโมดูลการตรวจสอบขั้นสุดท้ายพร้อมแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ ซึ่งช่วยให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่า ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพจะถูกผลิตและออกสู่ตลาดได้ทันเวลา เนื่องจากกระบวนการควบคุมคุณภาพที่ใช้กระดาษในการบันทึกข้อมูลนั้นไม่มีประสิทธิภาพ การตรวจสอบขั้นสุดท้ายที่ทำผ่านระบบดิจิทัลนี้จึงเข้ามาแทนที่ โดยช่วยให้การประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์มีประสิทธิผลและเป็นแบบเรียลไทม์ได้ด้วยข้อมูลที่เป็นปัจจุบั เสมอจาก Centric PLM

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบขั้นสุดท้าย

2018

การผสานการทำงานของ AI เข้ากับ PLM

Centric เผยโฉม AI Image Search เครื่องมือ PLM ตัวแรกที่ขับเคลื่อนด้วย AI หรือปัญญาประดิษฐ์

AI Image Search ผลักดันให้เกิดการตัดสินใจเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ดียิ่งขึ้น โดยช่วยให้นักออกแบบสามารถถ่ายภาพเนื้อผ้าหรือการตัดแต่งเสื้อผ้าในรูปแบบใหม่ที่เป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบ และค้นหาภาพที่ใกล้เคียงที่สุดในคลังภาพของระบบ PLM ได้ในทันที

2019

เปิดตัวโซลูชัน PLM สำหรับอุตสาหกรรมการผลิต

Centric เปิดตัว PLM สำหรับอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อเป็นโซลูชัน PLM สำหรับลูกค้า OEM/ODM โดยเฉพาะ

Centric Manufacturing PLM ช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างมีประสิทธิผลให้แก่ผู้ผลิตทั่วโลกในตลาดระดับสากล โดยลดความซับซ้อนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ขจัดความไร้ประสิทธิภาพ และปรับปรุงคุณภาพขอ

2020

Quick-Start Collaboration

เพื่อตอบสนองความจำเป็นที่เกิดขึ้นในช่วงที่เกิดโรคระบาดใหญ่ เราได้พัฒนาแพ็กเกจ Quick Start Collaboration ต่างๆ ขึ้นเพื่อให้สามารถนำโซลูชันไปใช้งานได้อย่างรวดเร็วด้วยการทำงานร่วมกันจากระยะไกล 100% แพ็กเกจดังกล่าวช่วยให้ลูกค้าเริ่มต้นและใช้งานโซลูชัน PLM ในส่วนที่จำเป็นต่อการจัดการการทำงานจากระยะไกล นอกจากนี้ Centric ยังเป็นผู้บุกเบิกการสร้างสังคมออนไลน์ในระบบ PLM ด้วยการผสานการทำงานร่วมกับ Slack

เรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานร่วมกันโดยมีการเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว

2020

ขยายไปสู่ธุรกิจประเภทอาหารและเครื่องสำอาง

Centric Software ก้าวเข้าสู่ตลาดแนวตั้งหรือ Vertical ใหม่ด้วยการเพิ่มขีดความสามารถของ Centric PLM ให้รองรับการจัดการผลิตภัณฑ์ที่สร้างและผลิตขึ้นตามสูตร โดยมีโมดูลและคุณสมบัติต่างๆ เฉพาะสำหรับลูกค้าในธุรกิจอาหาร เครื่องดื่ม เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนตัว

เรียนรู้เพิ่มเติม

2021

โซลูชันเพื่อธุรกิจอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค

Centric เปิดตัว Commercial PLM และ Visual Portfolio Planning เพื่อธุรกิจด้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค ช่วยให้ลูกค้าในธุรกิจประเภทนี้มีศักยภาพระดับสูงสุดในทุกขั้นตอนของการวางแผน การพัฒนา และการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ การเพิ่มผลิตภัณฑ์ PLM สำหรับธุรกิจประเภทนี้ทำให้ Centric มีโซลูชันที่ให้บริการครอบคลุมสินค้าอุปโภคบริโภคทุกประเภทและรองรับธุรกิจค้าปลีกสินค้าหลากหลายประเภทได้อย่างสมบูรณ์

เรียนรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค PLM

2021

เปิดตัว Centric Planning

Centric เข้าซื้อกิจการโซลูชันการวางแผนการค้าปลีกของ Armonica (ภายหลังมีชื่อว่า Centric Planning) ซึ่งเป็นโซลูชันสมัยใหม่ที่ดีที่สุดสำหรับยุคการตลาดแบบผสมผสานทุกช่องทาง (Omnichannel)

ค้นพบ Centric Planning

2022

Connecting with Sustainability Tools

นับเป็นครั้งแรกที่ Centric Software️ เปิดตัวชุดเชื่อมต่อที่ช่วยผสานการทำงานระหว่าง PLM กับหลากหลายแพลตฟอร์มและโซลูชันด้านความยั่งยืน โดยตัวเชื่อมต่อแพลตฟอร์มด้านความยั่งยืนนี้ช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการริเริ่มงานที่ส่งเสริมความยั่งยืน เนื่องจากช่วยให้ทีมผลิตภัณฑ์มีข้อมูลผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ส่งผลให้สามารถตัดสินใจเลือกสิ่งที่ดีกว่าได้

2022

Centric Market Intelligence

Centric เข้าซื้อกิจการ StyleSage ซึ่งเป็นบริษัทที่พัฒนาเครื่องมือที่ขับเคลื่อนการทำงานด้วย AI เพื่อใช้สำหรับการเปรียบเทียบประเภทผลิตภัณฑ์เชิงการแข่งขัน รวมทั้งการจัดทำข้อมูลเชิงลึกด้านราคาและแนวโน้มผลิตภัณฑ์ จากนั้น โซลูชันดังกล่าวก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็น Centric Market Intelligence และช่วยให้แบรนด์และผู้ค้าปลีกได้รับข้อมูลการแข่งขันที่แม่นยำ ซึ่งจำเป็นต่อการกำหนดราคาของผลิตภัณฑ์ได้อย่างม ประสิทธิผลเพื่อให้มีโอกาสในการสร้างรายได้สูงสุด

อ่านข่าวเผยแพร่

สนับสนุนโดย

Centric Software เป็นบริษัทในเครือของ Dassault Systèmes

Centric Software ทำงานอย่างอิสระ ไม่ว่าจะในด้านการวิจัยและพัฒนา การเงิน ไปจนถึงการตลาด โดยเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว Dassault Systèmes

ไปที่เว็บไซต์ Dassault Systèmes