California

655 Campbell Technology Parkway,
Suite 200
Campbell, CA 95008 USA

Phone: +1 408 574 7802
Fax: 1 408 377 3002

Pearl iZumi

PEARL iZUMi สร้างความยั่งยืนด้วย Centric PLM

blue-arrow

การลดบรรจุภัณฑ์ที่ติดตามได้ ผ่านฟังก์ชันที่ใช้

สามารถประเมินความเป็นกลางทางคาร์บอน ได้

ติดตามตรวจสอบความยั่งยืนของ เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย

ภาพรวม

TwitterFacebookLinkedInWhatsApp

PEARL iZUMi ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 1950 และตั้งอยู่ใกล้เมืองโบลเดอร์ รัฐโคโลราโดนั้น มีปณิธานมุ่งมั่นที่จะผลิตอุปกรณ์และเครื่องแต่งกายสำหรับปั่นจักรยานอย่างยั่งยืน บริษัทยังมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยการส่งเสริมให้ผู้คนขี่จักรยานและการใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในการผลิตผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ ยังตั้งเป้าหมายที่จะเป็นกลางทางคาร์บอนให้ได้ภายในปี 2025

PEARLl iZUMi พยายามที่จะ:

  • ลดขยะโดยรวมด้วยการจัดการและการสื่อสารกับผู้จำหน่ายอย่างชาญฉลาด
  • คาดการณ์วัสดุที่ต้องใช้ได้อย่างแม่นยำและทันท่วงที
  • ติดตามคุณสมบัติของวัสดุได้อย่างรอบคอบเพื่อตัดสินใจพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิผล

เพื่อให้สามารถพิจารณาได้ว่าผลิตภัณฑ์สอดคล้องกับเป้าหมายทางสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดหรือไม่ PEARL iZUMi จึงใช้ Centric PLM™ ในการติดตามปริมาณและประเภทของเส้นใยไปจนถึง ระดับเสื้อผ้า ซึ่งข้อมูลนี้จะพร้อมแสดงเป็นตัวเลขประกอบในประกาศแจ้ง ที่ออกในแต่ละช่วง

ผ่านฟังก์ชันรายงานที่ใช้งานได้ง่าย แมทธิว เคนต์ นักพัฒนาวัสดุที่ PEARL iZUMi กล่าวว่า “เราสามารถดูข้อมูลได้ในทุกระดับเพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงาน เรามีรายการวัสดุทั้งหมดที่ใช้

งานอยู่ โดยแบ่งเป็นประเภทต่างๆ ตามความต้องการด้านความยั่งยืน จากนั้นเราก็จะสามารถ

ดึงข้อมูลนั้นมาวิเคราะห์ตามจุดยืนของเราในฐานะบริษัท”

Pedal to Zero (ปั่นจนเหลือศูนย์) เป็นแคมเปญล่าสุดที่แสดงให้เห็นถึงความพยายามของ PEARL iZUMi ในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนและความโปร่งใสที่มีต่อลูกค้าในด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีการแสดงจำนวนไมล์ที่ต้องปั่นจักรยานแทนการใช้รถเพื่อชดเชยการปล่อยก๊าซคาร์บอนที่เกิดจากการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าซื้อ

อ่านเรื่องราวฉบับเต็มแล้วคุณจะได้ทราบว่า PEARL iZUMi ใช้ PLM อย่างเต็มที่ในการพิชิตเป้าหมายเชิงนิเวศได้อย่างไร

อ่านเรื่องราวฉบับเต็ม

อ่านเรื่องราวฉบับเต็ม

เกี่ยวกับ SS LP Pearl Izumi

PEARL iZUMi เชื่อว่าวิถีชีวิตของเราในปัจจุบันสร้างผลกระทบต่อวิธีการเดินทางของชนรุ่นหลัง และได้ปฏิญาณว่าจะใช้แนวปฏิบัติทางธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ และผู้สนับสนุนเพื่อลด

การใช้น้ำมัน บริษัทแห่งนี้ยังมุ่งมั่นในการส่งเสริมให้ผู้คนหันมาปั่นจักรยานและเดินทาง

โดยใช้จักรยาน เนื่องจากพาหนะประเภทนี้จะช่วยให้เรามีชีวิตที่ดีกว่าและได้ประโยชน์มากกว่า นอกจากนี้ การซื้อชุดที่สวมใส่ได้ยาวนานนั้นเป็นทางเลือกที่ยั่งยืนที่สุด ด้วยเหตุนี้ Pearl จึงรังสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีอายุการใช้งานยาวนานโดยมาพร้อมกับการ

รับประกันตลอดจนกว่าจะเลิกผลิตผลิตภัณฑ์ดังกล่าวและการซ่อมแซมเสื้อผ้าให้ฟรี

ด้วยทีมงานภายใน

ตลาด

Outdoor

สถานที่ตั้ง

US

Want to embark on a similar journey?

Request a demo