California

655 Campbell Technology Parkway,
Suite 200
Campbell, CA 95008 USA

Phone: +1 408 574 7802
Fax: 1 408 377 3002

Son Güncelleme: Eylül2021

Centric Software Gi̇zli̇li̇k Poli̇ti̇kasi

Bir Delaware şirketi olan Centric Software, Inc. ve alt ve bağlı kuruluşları (“Şirket”, “biz” veya “bizim”) Şirket’in web sitesini ziyaret eden kişilerin, müşterilerimizin ve Şirket’in kurumsal etkinliklerine katılmak için kaydolan, Web Sitemizde belirli kısıtlı içeriklere erişen veya bize istihdam için başvuran veya başka bir etkileşimde bulunan kişilerin gizliliğine saygı duyar. www.CentricSoftware.com web sitemizi veya işlettiğimiz diğer web sitelerini ve yazılımı, çerez kullanan web tabanlı uygulamaları veya Uygulamayı/Uygulamaları (topluca “Web Sitesi”) kullanarak, ister doğrudan isterse bir iş bulma kuruluşu aracılığı ile olsun, bize istihdam için başvurarak veya bu gizlilik politikasına (“Politika”) doğrudan bağlantı verdiğimiz yerlerde, bu Politika doğrultusunda kişisel bilgilerin toplanmasını, kullanılmasını ve ifşa edilmesini kabul edersiniz.   Bu Politika topladığımız kişisel bilgilerin kullanımını ve ifşa edilmesini açıklar. Burada belirtilen koşulları kabul etmiyorsanız, lütfen bu Web Sitesini kullanmayın veya bize başka bir şekilde Kişisel Bilgiler sunmayın.

1.   Kişisel Bilgiler

1.1.

Bu Politika’da kullanıldığı haliyle “Kişisel Bilgiler” tanımlanan veya tanımlanabilir bir kişi ile ilgili herhangi bir bilgidir.  Tanımlanabilir kişi, doğrudan veya dolaylı olarak, özellikle bir tanımlama numarası veya o kişiye özel bir veya birden fazla faktörle tanımlanabilen kişidir.

1.2.

Eksiksiz bir liste olması amaçlanmamakla birlikte, örnek vermek gerekirse, aşağıdaki Kişisel Bilgileri toplayabiliriz: Ad ve soyadı; Unvan; E-posta adresi; Posta adresi; Telefon numarası(ları); endüstri ve endüstri alt endüstri sektörleri; kuruluş türü (şirket, okul, üniversite, vs.), kuruluş adı, kuruluş büyüklüğü, bölüm; satın alımların gönderildiği insanlar, işveren bilgileri;  bize yapılan iş başvurusu sırasında sunulan bilgiler (yerel istihdam yasalarına göre değişiklik gösterebilir) örneğin, eğitim geçmişi ve çalışma geçmişi ve geçerliyse ve yerel yasalar tarafından izin verildiği takdirde referanslardan, değerlendirme raporlarından ve geçmiş sorgulamalarından elde edilen bilgiler; IP ve/veya MAC adresi; Çerezler (Bölüm 2.2 – Pasif Bilgi Toplama bölümünde açıklandığı gibi) ve aşağıdaki Bölüm 3’te belirtilen kullanımlarla ilgili olabilecek diğer tüm Kişisel Bilgiler.

1.3.

Kişisel Bilgilere “toplu” veya diğer kişisel olarak tanımlanmayan bilgiler dahil değildir. Toplu bilgiler ürün, hizmet veya kullanıcı grupları veya kategorileri hakkında topladığımız kişisel olarak tanımlayıcı olmayan veya kimlik bilgilerinin çıkartıldığı bilgilerdir. Toplu bilgileri veya kişisel olarak tanımlanmayan diğer bilgileri çeşitli amaçlarla kullanabilir veya ifşa edebiliriz.

2. Kişisel Bilgilerin Toplanması

2.1.Gönüllü olarak sunulan bilgilerin toplanması

Kullanıcılarımızın bize çeşitli şekillerde sunduğu Kişisel Bilgileri toplarız. Bunlara aşağıdakiler dahildir:

 • E-Posta Bültenlerine Abone Olma
 • Etkinliklere kaydolma (bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla seminerler, web seminerleri dahil)
 • Ürünlerimiz ve hizmetlerimiz hakkında bilgi talep etme
 • Teknik destek talep etme
 • İletişim. Bizimle e-posta ile, Web Sitesinde bir iletişim formu kullanarak veya posta, faks veya başka bir şekilde iletişim kurarsanız, iletişiminizin içerdiği veya bununla ilgili Kişisel Bilgileri toplarız
 • Kişisel olarak veya LinkedIn ve benzeri web siteleri üzerinden veya bir iş bulma kuruluşu aracılığıyla bir işe başvurursanız
 • Çevrim içi olarak toplanan Kişisel Bilgiler diğer Centric Software hizmetleri aracılığıyla ve ticaret fuarları veya seminerler gibi diğer kaynaklar ve aşağıda referans verilen nokta etiketleri, izleme ve çerezler gibi diğer veri ekleme yöntemlerle Centric Software’e sunduğunuz bilgilerle tamamlanabilir.

2.2.Pasif Bilgi Toplama

Web Sitemizi ziyaret ettiğiniz zaman bazı bilgiler otomatik olarak toplanır. Örneğin, tarayıcınızın İnternet Protokolü (IP) adresini, tarayıcı türünü, Web Sitesini ziyaret ettiğiniz cihaz türünü (ör. kişisel bilgisayar veya mobil cihaz), kullanıyor olabileceğiniz herhangi bir el veya mobil cihazın tanımlayıcısını ve Web Sitemizde gerçekleştirdiğiniz eylemleri otomatik olarak toplarız. Ayrıca bir mesajı açıp açmadığınız, tıklayıp tıklamadığınız veya başka bir adrese gönderip göndermediğiniz gibi e-posta mesajlarıyla etkileşimlerinize ilişkin bilgileri de toplarız.

Bu bilgileri, standart sunucu kayıtları, çerezler ve şeffaf GIF’ler (Web işaretçileri olarak da bilinir) gibi teknolojiler kullanarak pasif olarak toplayabiliriz. Çerezler ve şeffaf GIF’lerle verileri yalnızca bunların kullanımına onay verdiğiniz takdirde toplarız. Çerezler tarayıcınız aracılığıyla bir siteden bilgisayarınızın sabit diskinde depolanmak üzere gönderilebilen tanımlayıcılardır. Daha sonra bir siteyi ziyaret ettiğinizde, siteye erişim sağlayan tarayıcı aracılığıyla web sunucusuna bir mesaj geri gönderilir. Çerez kullanımını ayrı ayrı tarayıcı düzeyinde de kontrol edebilirsiniz, ancak çerezleri etkisiz kılmayı seçerseniz, bu, Web Sitemizdeki belirli özellikleri ve fonksiyonları kullanmanızı sınırlayabilir. Pasif olarak toplanan bilgileri, Web Sitemizi yönetmek, işletmek ve geliştirmek, reklamların etkinliğini iyileştirmek ve sizin için özelleştirilmiş reklamları ve diğer içerikleri sunmak için kullanırız. Pasif olarak toplanan herhangi bir bilgiyi Kişisel Bilgiler ile bağlantılandırır veya ilişkilendirirsek veya geçerli yasalar pasif olarak toplanan herhangi bir bilgiyi Kişisel Bilgiler olarak değerlendirmemizi gerektirirse, birleştirilmiş bilgileri bu Politika kapsamında Kişisel Bilgiler olarak değerlendiririz. Aksi takdirde pasif olarak topladığımız bilgileri toplu olarak veya kişisel olarak tanımlanabilir olmayan bir formda kullanır ve ifşa ederiz.

Çerezleri ve benzeri teknolojileri kullanmamız hakkında daha fazla bilgi almak için, çerez politikamızı buraya tıklayarak görebilirsiniz.

2.3. Diğer Kaynaklardan Edinilen Bilgiler

Kişisel Bilgiler dahil, sizin hakkınızda bilgileri üçüncü taraflardan alabiliriz ve bu bilgileri sizin hakkınızda tuttuğumuz diğer Kişisel Bilgilerle birleştirebiliriz. Bunu yaptığımız takdirde, kişisel olarak tanımlanabilir formatta tuttuğumuz birleştirilmiş bilgileri bu Politika yönetir.

3. Kişisel Bilgilerinizi Neden İşliyoruz

Kişisel Bilgilerinizi aşağıdaki amaçlardan biri veya birkaçı için kullanabiliriz:

3.1.Onayınızla

 • Centric Software ürünleri ve hizmetleriyle ilgili bilgi talep etmeniz dahil olmak üzere, sizinle iletişimde bulunmak için
 • İhtiyaçlarınızı ve ilgi alanlarınızı belirlemek ve size en uygun ürün ve/veya hizmetleri sunmak için;
 • Size Centric Software Web Sitelerinin kişiselleştirilmiş, interaktif kullanımını sunmak ve tüm özelliklerine erişmenize olanak tanımak için;
 • İstihdam başvurunuzu işlemek ve
 • Kişisel Bilgilerinizi istediğimiz noktada açıkladığımız ve izninize bağlı başka herhangi bir amaç için.

3.2.Size Centric Software ürünleri ve hizmetleri sunmak için

 • Bir etkinliğe, seminere, web seminerine kaydolmanıza, bir yarışmaya girmenize veya kullanıcı profili oluşturmanıza olanak tanımak için
 • Centric Software’in sizinle iş ilişkisini (satış fırsatları, ticari teklifler, satın alma, sözleşmeler, siparişler, faturalar, e-postalar ve sesli mesaj verileri, Centric Software ürünlerinin, destek ve profesyonel hizmetlerin sunumu dahil) yönetmesine olanak tanımak için;
 • Centric Software ürünleri ve hizmetleri hakkında eğitiminizi ve/veya sertifikanızı yönetmek için.
 • Centric Software tarafından düzenlenen bir etkinliğe katılırsanız, engelli bireyleri belirlemek ve yardımcı olmak, özel diyet gereklilikleri gibi nedenlerle sağlık bilgileriniz ve etkinlik sırasında işlenmesi gereken ilave Kişisel Bilgiler sorulabilir.

3.3.Aşağıdaki meşru çıkarlara uymak için:

Centric Software Kişisel Bilgilerinizi meşru çıkarları doğrultusunda işlemeden önce sizin üzerindeki potansiyel etkisini değerlendirir ve dengeler.

 • Deneyiminizi geliştirmek ve ayarlarınızı hatırlamak için;
 • Zaten Centric Software ürünleri ve hizmetlerini kullanıyorsanız, size benzer mallar ve ürünler hakkında pazarlama etkinlikleri ile ilgili bilgiler sunmak için.
 • Bir Centric Software müşteri adayı veya müşterisi adına hareket ediyorsanız, iş ilişkilerini yönetmek için (Centric Software Web Sitelerinde, iletişim formları, e-posta ve sesli mesaj verileri ile görüşme verilerini içerebilecek olan satış fırsatları, ticari teklifler, satın alma, sözleşmeler, siparişler, faturalar, iletişim formları, e-postalar ve sesli mesaj verileri, destek veya profesyonel hizmetler dahil olmak üzere.)
 • Analiz amacıyla anonimleştirilmiş veri oluşturmak ve uyum, sahtekarlık önleme ve güvenlik amacıyla ve
 • Bize yaptığınız istihdam başvurusunu takiben sizi ilgilendirebileceğini düşündüğümüz ek boş iş pozisyonlarını size iletmek amacıyla.

3.4.Yasalara uymak için

Avrupa Birliği ve üye devletleri, Amerika Birleşik Devletleri ve geçerliyse, diğer ülkelerin yürürlüğe koyduğu geçerli ihracat yasaları, ticaret yasakları ve ambargoları ile ilgili yasal sorumlulukları yönetmek amacıyla. Buna, bu Politikada belirtilen kullanıcı kayıt verileri ve sunduğunuz diğer bilgilerin geçerli yasaklı taraf listesine karşı otomatik kontrollerini gerçekleştirmek ve yönetmek dahildir.

4.  Kişisel Bilgilerin Alıcıları

Bu Politikada belirtilenler dışında, topladığımız Kişisel Bilgilerinizi onayınız olmadan üçüncü taraflara ifşa etmeyeceğiz. Bilgileri üçüncü taraflara onayladığınız takdirde ve aşağıdaki koşullarda ifşa edebiliriz:

Hizmet Sunucular

Şunlar adına hareket eden üçüncü taraflara Kişisel Bilgileri ifşa edebiliriz: Kişisel Bilgilerinizi, barındırma hizmetleri ve teknik destek (müşterilerimizin yararına sunulan), etkinlik mekanları, pazarlama şirketleri, işe alma kuruluşları ve diğer operasyonel gereklilikler için hizmet sunan diğer üçüncü taraflar gibi bizim adımıza görevler yerine getirmek üzere işe aldığımız üçüncü taraf sunucular, danışmanlar ve diğer hizmet sunucuları ile paylaşabiliriz.

Bize e-posta ile veri gönderdiğinizde, sorunuz Microsoft tarafından barındırılan e-posta olarak depolanır ve işlenir. Ayrıca, bir CRM sistemine, Salesforce.com, Jira, Confluence veya iş gerekliliklerimizi destekleyen diğer sistemlere kaydedilebilir. Web Sitemiz verilerinizi alacak olan bir üçüncü taraf sunucu tarafından barındırılır. Web Sitemize girdiğiniz herhangi bir veri CRM sistemimizde depolanır.

Centric Software Bağlı Kuruluşları

Centric Software, Kişisel Bilgileri, Centric Software şirketler grubunun bağlı kuruluşları dahil, diğer şirketlerle birlikte çalışmak için paylaşabilir. Örneğin, Centric Software’in Kişisel Bilgileri müşteri desteği, pazarlama, işe alma başvuru sürecinin bir parçası olarak, teknik operasyonlar ve hesap yönetimi amaçlarıyla, Centric Software kurumsal ailesi içindeki diğer şirketlerle paylaşması gerekebilir.

 İş Transferleri

Kişisel Bilgiler dahil, kullancılarımız hakkında bilgiler, satın alan, varis veya devrolunan bir şirkete, birleşmenin, satın almanın, borç finansmanın, şirket varlıklarının satışının veya benzer bir işlemin sonucunda ifşa edilir veya başka şekilde aktarılabilir ve tasfiye, iflas, yedieminlik durumunda Kişisel Bilgiler işletme varlıklarımızın aktarılması sırasında bir veya daha fazla üçüncü tarafa aktarılabilir.

Yasal Nedenlerle

Ayrıca böyle yapmamızın yasal olarak gerektiğine inandığımız durumlarda veya varlıklarımızı ve diğer yasal haklarımızı korumak (sözleşmelerimizin yerine getirilmesi dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere) veya başkalarının hak ve varlıklarını korumak veya Web Sitemizin ve Web Sitemizin diğer kullanıcılarının güvenliğini korumak için Kişisel Bilgileri ifşa ederiz.

5. Haklarınız

Bizden bir pazarlama e-postası veya başka bir iletişim alırsanız, e-postada veya diğer iletişimde yer verilen talimatları takip ederek istediğiniz zaman abonelikten çıkabilirsiniz. Lütfen bizden pazarlama e-postaları almak istemediğinizde, çıkma isteğinizi işlememizin on iş gününe kadar sürebileceğini ve bu süre zarfında bizden pazarlama iletişimleri alabileceğinizi unutmayın.

Kişisel Bilgilerinize erişme hakkına sahipsiniz. Ayrıca, Kişisel Bilgilerinizin düzeltilmesini, tamamlanmasını, güncellenmesini veya silinmesini isteme hakkına sahipsiniz. İşlemeyi sınırlandırma hakkına sahipsiniz. Depoladığımız Kişisel Bilgilerinizin bir kopyasını alma hakkına da sahipsiniz. Kişisel Bilgilerinizin belirli bir işlenmesine itiraz etme hakkına sahipsiniz. Ayrıca, Kişisel Bilgilerinizi başka bir hizmet sunucusuna aktarma hakkına da sahip olabilirsiniz.

Talebinizi bölüm 13 ‘te verilen iletişim bilgilerine göndererek haklarınızı kullanabilirsiniz.

6. Kişisel Bilgileri Tutma Süresi

Kişisel Bilgilerinizi topladığımız amaçlar için gerekli olandan daha uzun bir süre tutmayız. Tutma süresi veri kategorilerine ve işleme etkinliklerine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Yasanın izin verdiği ve onayınızla Kişisel Bilgilerinizi işlediğimiz durumlarda: (i) yalnızca yukarıda belirtilen amaçları yerine getirmek için gereken zaman zarfında, (ii) Kişisel Bilgilerinizin kullanımına itiraz ettiğiniz zamana kadar Kişisel Bilgilerinizi kullanmak için meşru bir iş çıkarımız olduğunda veya (iii) onay verdiğiniz durumda, onayınızı geri çekene kadar depolayacağız. Ancak geçerli yasalar tarafından Kişisel Bilgileri daha uzun süre tutmamız zorunlu kılındığında veya Kilisel Bilgilerin yasal davalar lehine veya aleyhine kullanılması gerektiğinde, ilgili tutma süresinin sonuna kadar veya söz konusu davalar sonuçlanana kadar tutacağız.

Bize öz geçmişinizi veya CV’nizi göndererek, iletişim bilgileriniz ile birlikte iş başvurusu veri tabanında depolama izni verirsiniz. Kişisel ayrıntılarınızı yalnızca İK ekibi üyeleri, işe alım sürecini desteklemek için katılan yetenek işe alma, üçüncü taraf aracılar ve danışmanlar ve başvurduğunuz iş pozisyonu için mülakat kurulumuzun üyeleri ve sizinkiler gibi profile sahip olanların ilgilenebileceği kurullar ile paylaşırız.

Kişisel Bilgilerinizi, yasalar tarafından daha uzun tutmamız gerekmediği veya sizinle e-posta üzerinden yazılı anlaşmamız olmadığı hallerde, işe alım sürecinizin tamamlanmasını takip eden 12 ay boyunca tutacağız (diğer bir deyişle, mülakat sürecinde sizinle yaptığımız son arama, görüşme, toplantı veya e-postadan sonra).

7. Müşteri Verileri

Centric Software müşterileri, Kişisel Bilgiler içerebilecek olan veri veya bilgileri elektronik olarak Centric Software ürünlerine gönderebilirler (“Müşteri Verileri”). Centric Software bu Müşteri Verilerine yalnızca müşterinin Centric Software’i ilgili hizmetleri sunması için etkileşimde bulunması halinde erişim sağlayacaktır. Bunlara, barındırma, bakım ve destek veya yönetilen hizmetler dahil, ancak bunlarla sınırlı değildir (“Hizmetler”). Centric Software’in böylesi bir erişimi durumunda, Müşteri ve Centric Software arasındaki geçerli sözleşmede ve/veya Veri İşleme Sözleşmesi’nde (“Sözleşme”) sağlananların veya yasalar tarafından gerekenlerin dışında, herhangi bir Müşteri Verisini gözden geçirmeyecek, paylaşmayacak, dağıtmayacak veya atıfta bulunmayacaktır. Sözleşme uyarınca, Centric Software Müşteri Verilerine yalnızca Hizmetleri sunmak veya hizmet veya teknik aksaklıkları önlemek veya bunlara yanıt vermek veya yasa tarafından zorunlu kılınan amaçlarla erişebilir.

Centric Software Kişisel Bilgilerinize erişme hakkınız olduğunu kabul eder. Birey olarak size ait Kişisel Bilgiler bize bir Centric Software müşterisi tarafından gönderilmişse herhangi bir hakkınızı kullanmak, söz konusu verilere erişmek, düzeltmek, değiştirmek veya silmek isterseniz, lütfen doğrudan müşterimiz ile iletişime geçin. Centric Software personelinin müşterilerimizin Hizmetlerimize sunduğu verilere sınırlı erişimi olduğundan, talebinizi doğrudan Centric Software’e iletmek isterseniz, lütfen verilerinizi Hizmetlerimize sunan Centric Software müşterisinin adını sunun. Talebinizi o müşteriye ileteceğiz ve makul bir zaman zarfında talebinize yanıt vermek için onları destekleyeceğiz.

8. Centric Software veya Alt Kuruluşlarının kontrol etmediği Web Sitelerine Bağlantılar

Web Sitesi sahip olmadığımız veya işletmediğimiz başka web sitelerine (“Üçüncü Taraf Siteler”), ürünlere veya hizmetlere bağlantılar içerebilir. Herhangi bir Üçüncü Taraf Siteyi veya bu Üçüncü Taraf Sitelerde bulunan veya bunlar aracılığıyla sunulan ürün veya hizmetleri ziyaret etmeyi seçerseniz, lütfen bu Politikanın etkinlikleriniz için  veya bu Üçüncü Taraf Siteleri veya bu Üçüncü Taraf Sitelerde bulunan veya bunlar aracılığıyla sunulan herhangi bir ürün veya hizmet kullanırken ifşa ettiğiniz bilgiler için geçerli olmadığını bilin. Bu Üçüncü Taraf Sitelerin veya bunlarda bulunan veya bunlar aracılığıyla sunulan herhangi bir ürün veya hizmetin gizlilik uygulamalarından sorumlu değiliz.

9. Çocuklara ilişkin Kişisel Bilgilerin korunması

Ürünlerimiz ve hizmetlerimiz ilgili veri koruma yasaları tarafından reşit olmayan olarak değerlendirilen çocuklara pazarlanmak veya onlar tarafından kullanılmak için tasarlanmamıştır ve çocuklardan bilerek Kişisel veriler toplamayız ve depolamayız (geçerli yasalar tarafından tanımlandığı gibi).

Ebeveynler veya vasiler onayları olmadan veya bir öğretmenin veya okul yöneticisinin onayı olmadan çocuklarının bize Kişisel Bilgiler sunduğunu öğrenirse, bizden bölüm 13‘te belirtildiği şekilde bizimle iletişime geçerek söz konusu Kişisel Bilgileri kaldırmamızı ve çocuğun hesabını silmemizi isteyebilirler.

Yerel veri koruma yasaları kapsamında, reşit olmayan bir çocuktan bir ebeveyn veya vasinin onayı olmadan Kişisel Bilgiler topladığımızı öğrenirseniz, Kişisel Bilgilerin işlenmesi için ebeveyn veya vasinin onayını almak için veya söz konusu Kişisel Bilgileri kaldırmak ve çocuğun hesabını silmek için gerekli adımları atacağız.

10. Uluslararası Ziyaretçiler – Kişisel Bilgilerinizi nerede depoluyoruz

ABD dışından Web Sitesini kullanmayı seçerseniz veya bize başka bir şekilde Kişisel Bilgiler sunarsanız, Kişisel Bilgilerinizi bölgenizin dışına, ABD’ye depolanmak ve işlenmek üzere aktardığınızı bilmelisiniz. Web Sitesinin kullanımı yoluyla Kişisel Bilgilerinizi bize sunarak, verilerinizin ABD’ye aktarılmasını, ABD’de depolanmasını ve işlenmesini kabul edersiniz. Ayrıca, verilerinizi, verilerin depolanması ve işlenmesi, taleplerinizi yerine getirmek, merkezileştirilmiş kurumsal grup fonksiyonları ve Web Sitesinin işletilmesi ile ilgili olarak, ABD’den başka ülke veya bölgelere aktarabiliriz.

Kişisel Bilgilerin Avrupa’dan Amerika Birleşik Devletleri’ne veya diğer Avrupa dışı konumlara aktarılması ile ilgili olarak, Avrupa’daki başvuru sahipleri ile ilgili olan Kişisel Bilgileri alan alt kuruluşlarımızın Avrupa yasalarına göre “yeterli koruma düzeyi” sunduğunu lütfen unutmayın.

Avrupa Ekonomik Bölgesi (AEA) veya Birleşik Krallık’ta (BK) (birlikte “Avrupa”) ikamet eden biri ile ilgili Kişisel Bilgileri üçüncü bir taraf ile paylaşmadan önce, üçüncü tarafın: (i) Kişisel Bilgileri, örneğin, uygun sözleşmeler imzalayarak ve/veya gerekirse verilerin aktarılması için Avrupa Komisyonu tarafından onaylanan standart sözleşme hükümleri kapsamında, bu Politika ile tutarlı olarak güvende tuttuğunu ve (ii) Avrupa’daki ilgili veri gizlilik politikasına tabi olduğunu veya sözü edilen yasalara göre “yeterli düzeyde koruma sağladığını garanti ederiz.

11. Güvenlik

Kişisel Bilgileri kazara kaybetme, ifşa etme, kötüye kullanma, yetkilendirilmemiş erişim, değiştirme veya imha etmeye karşı makul güvenlik tedbirlerini alırız. Ancak lütfen biz Kişisel Verilerinizi korumak için çalışırken, hiçbir veri güvenliği tedbirinin tümüyle etkili olmadığını ve internet kullanımının her zaman güvenlik ihlalleri riskine tabi olduğunu unutmayın. Bu nedenle, bize sunduğunuz Kişisel Bilgilerin güvenliğini garanti edemeyiz ve bilgileri riski size ait olmak üzere aktarıyorsunuz.

Kişisel Bilgilerinize yetkilendirilmemiş erişimi engellemek için ihtiyatlı davranmak önem arz etmektedir. Şifrenizin ve hesabınızda görünen bilgilerin gizliliğinden siz sorumlusunuz. Bu nedenle, bir bilgisayarın ortak kullanımı durumunda oturumunuzu kapattığınızdan emin olmalısınız. Kişisel Bilgilerinizin güvenliğinin tehlikede veya risk altında olduğuna inanıyorsanız, lütfen bizi bilgilendirmek için bölüm 13‘deki iletişim bilgilerini kullanın.

12. Şikayet Etme Hakkınız

Kişisel Bilgilerin gizliliğini sağlamaya bağlıyız. Aşağıdaki durumlarda bölüm 13‘te verilen iletişim bilgilerini kullanarak veri koruma temsilcimiz ile iletişime geçebilirsiniz;

 • bu Gizlilik Politikası hakkında herhangi bir sorunuz varsa;
 • Kişisel Bilgilerinize veya aşağıda açıklanan haklarınıza erişim konusunda herhangi bir sorun yaşıyorsanız;
 • GDPR veya geçerli yerel veri koruma yasalarına uymadığımızı düşünüyorsanız ve
 • Kişisel Bilgilerinizin tehlikede olduğuna veya kötüye kullanıldığına inanıyorsanız.

Veri koruma temsilcimize bir şikayette bulunarak bir iddia rapor etmek istediğinizde, bölüm 13‘te verilen iletişim bilgilerini kullanarak bizimle iletişime geçmeniz gerekiyor.

Kaygılarınıza derhal yanıt verebilmek için bizimle doğrudan iletişime geçmenizi tercih etmemize rağmen, ülkenizde bir şikayette bulunmak için yerel denetleyici makam ile iletişime geçme yasal hakkına sahipsiniz. Avrupa’da ikamet ediyorsanız, ayrıntıları burada bulabilirsiniz.   Avrupa Birliği dışında ikamet edenler uyuşmazlık çözümü için yerel prosedürleri takip etmelidir.

13. Bizimle İletişime Geçme

Bu Politika hakkında sorularınız veya yorumlarınız varsa, lütfen Veri Koruma Yetkilimiz ile iletişim kurmak için bu formu doldurun (açılır pencereden “Kişisel Bilgileriniz ile ilgili haklarınızı kullanma”yı seçerek) veya bize yazın veya e-posta gönderin

Centric Software, Inc.
Attn: Data Protection Officer
655 Campbell Technology Pkwy, Suite 200 Campbell CA 95008
ABD
privacy@centricsoftware.com

14. Bu Politikada Yapılan Güncellemeler

Bu Politikayı zaman zaman güncelleyebiliriz. Bunu yaptığımızda, bu Politikanın başındaki “son güncelleme” tarihini de değiştireceğiz. Bu değişikliklerden sonra Web Sitemizi kullanmanız, o tarihte geçerli olan politikaya tabi olacaktır. Kişisel bilgileri nasıl topladığımız, kullandığımız ve ifşa ettiğimiz hakkında haberdar kalmanız için bu Politikayı zaman zaman gözden geçirmenizi tavsiye ediyoruz.

15. Diğer coğrafyalar için Ek Gizlilik Bildirimleri

Nerede ikamet ettiğinize bağlı olarak, sizin için aşağıda ayrıntıları verilen ek koşullar geçerli olabilir. Gizlilik Politikasının “Kişisel Bilgilere” atıfta bulunduğu yerlerde, geçerli olduğu gibi, ikamet ettiğiniz yerde geçerli olan veri koruma yasasının tanımladığı “kişisel bilgiler” demektir.

15.1.AVUSTRALYA – AVUSTRALYA YASALARI TARAFINDAN YÖNETİLEN KİŞİSEL BİLGİLER İÇİN GİZLİLİK BİLDİRİMİ

Web Sitemiz ile bağlantılı olarak yapılan tüm ödemeler, ürünlerimizi ve hizmetlerimizi satın almanıza olanak tanımak amacıyla gerekli Kişisel Bilgileri sunduğunuz veya bizim sunduğumuz üçüncü taraf bir ödeme hizmeti sunucusu aracılığıyla işlenir. Bu ödeme hizmeti sunucuları Kişisel Bilgilerinizi, ödemeler dahil, bir işlemin tamamlanması ile bağlantılı olarak, başka hizmet sunucuları (örneğin doğrulama hizmeti, web gönderme, veri analizi) ile paylaşabilir. Söz konusu ödeme hizmeti sunucularını ve ilgili hizmet sunucularını yukarıda anılan hizmetler için gerekli olduğu sürece ve yasal zorunluluklara uymaları koşulu ile Kişisel Bilgilerinizi kullanmaları veya ifşa etmeleri için yetkilendiririz.

Kişisel Bilgileriniz ile ilgili haklarınız veya sahip olabileceğiniz endişeler hakkında, bu formu doldurarak (açılır pencereden “Kişisel Bilgilerle ilgili haklarınızı kullanma”yı seçerek) Veri Koruma Yetkilimiz ile iletişim kurabilir veya şu adrese yazabilirsiniz:

Centric Software, Inc.
Attn: Data Protection Officer
655 Campbell Technology Pkwy, Suite 200 Campbell CA 95008
ABD

privacy@centricsoftware.com

15.2.ÇİN – ÇİN HALK CUMHURİYETİ YASALARI TARAFINDAN YÖNETİLEN KİŞİSEL BİLGİLER İÇİN GİZLİLİK BİLDİRİMİ

Aşağıdaki durumlarda, aşağıdaki Kişisel Bilgi kategorilerini toplayabiliriz:

 • Kayıt: Web Sitemiz aracılığıyla kaydolursanız, kişisel bilgilerinizi ve iş iletişim bilgilerinizi toplayacağız
 • Ürün ve hizmetlerimizin satın alınması: Satın alımınız ile ilgili işlem bilgileri akdi yerine getirmek için tarafımızdan toplanabilir
 • Ürün ve hizmetlerin kullanımı: Ürünlerimizi veya hizmetlerimizi talep ederseniz veya kullanırsanız, sunacağımız söz konusu ürün ve hizmetlerin ihtiyaçlarına bağlı olarak profil bilgilerinizi ve diğer belirli bilgileri toplayacağız
 • Geri Bildirim: Bir ankete geri bildirimde bulunabilirsiniz veya Web Sitemiz aracılığıyla bizimle etkileşimde bulunabilirsiniz, bu durumlarda söz konusu bilgileri sizden toplayabiliriz
 • Çerezler: Web Sitemizi ziyaret ettiğinizde çerezler aracılığıyla, özellikle hizmetlerimizi geliştirmek ve daha kullanıcı dostu yapmak için, faaliyet ve kullanım verilerinizi toplayacağız.

Hassas Kişisel Bilgiler

Hassas Kişisel Bilgiler, ifşaatının, yasadışı tedariğinin veya kötüye kullanımının beden veya mülk güvenliğini tehlikeye atabilecek veya kişisel itibar kaybı, bedensel veya zihinsel yaralanma ile sonuçlanabilecek olan ve ırk, din, siyasi pozisyon, kişisel mülkiyet, kişisel sağlık ve fizyolojik bilgiler, kişisel kimlik ve ağ tanımlayıcı bilgilerden oluşan Kişisel Bilgiler demektir. Bu Politikada toplanan veya işlenen hassas kişisel bilgiler dikkatinize sunulmak üzere aşağıda özetlenmiştir.

 • Finansal Kişisel Bilgiler (kredi kartı numarası ve son kullanım tarihi, kart sahibinin isim ve adresi);
 • Web Sitemiz üzerinden sohbet fonksiyonlarının tetiklediği sohbet bilgileri (iletişim formları, e-postalar ve sesli mesaj verileri);
 • Sağlık bilgileri (yalnızca katıldığınız etkinlikler için engelli bireylerin belirlenmesi ve yardımcı olunması veya özel diyet ihtiyaçları için).

Pazarlama İletişimleri 

Bizden pazarlama iletişimleri ve diğer ilgili bilgileri almayı kabul ederseniz, bu ticari bilgileri ve ilgilenebileceğiniz tavsiye edilen içerikleri SMS, e-posta veya telefon ile göndereceğiz. Müşteri hizmetlerinin yardımıyla veya SMS ve e-postada sunulan talimatları takip ederek, böylesi pazarlama materyallerini almamak için abonelikten çıkabilirsiniz.

Uluslararası Veri Transferleri

Kişisel Bilgileriniz Çin ve Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan sunucularda depolanacaktır. Dünya çağında çok katmanlı bir kuruluş olarak, Kişisel Bilgilerinizi Çin dışında paylaşabiliriz, örneğin size sunulan ürün ve hizmetleri veya çalıştığınız kuruluşu desteklemek için diğer bağlı şirketlerimiz ve tedarikçilerimiz veya iş ortaklarımızla. Bu tür transferler için, Çin Mevzuatına göre Kişisel Bilgilerinizin gizliliğini korumak için makul adımları atmak dahil olmak üzere, Çin Mevzuatına uyacağız.

Haklarınız ve Seçenekleriniz Nelerdir

 • Onayınızı geri çekmek; size ürün ve hizmetler sunmak için belirli temel Kişisel Bilgiler gerekli olabilir. Gerekli olmayan Kişisel Bilgiler için onayınızı istediğiniz zaman geri çekebilirsiniz.
 • Hesabınızı silmek: İstediğiniz zaman hesabınızın silinmesini isteyebilirsiniz ve kimliğinizi ve ilgili yetkilendirmeyi doğruladıktan sonra mümkün olan en kısa sürede talebinizi işleme koyacağız.
 • Şikayet etmek: Kişisel Bilgilerinizin işlenmesi ile ilgili herhangi bir endişeniz varsa, bize talepte bulunabilirsiniz.

Yukarıda sözü edilen haklarınızla ilgili olarak, bu  formu doldurarak (açılır menüden “Kişisel Bilgileriniz ile ilgili haklarınızı kullanma”yı seçerek) veya bize yazarak veya e-posta göndererek Veri Koruma Yetkilimiz ile iletişime geçebilirsiniz:

Attn: Data Protection Officer
Centric Software (Shanghai) Limited
Suite 3218, Level 32, 161 Lujiazui(E) Road
Pudong Shanghai, Çin 200120

privacy@centricsoftware.com

15.3.JAPONYA – JAPONYA YASALARI TARAFINDAN YÖNETİLEN KİŞİSEL BİLGİLER İÇİN GİZLİLİK BİLDİRİMİ

Politikanın “Kişisel Bilgilere” atıfta bulunduğu yerlerde, Japonya Kişisel Bilgileri Koruma Yasası’nda (“APPI”) tanımlanan “Kişisel Bilgiler” olarak yorumlanacaktır, ancak yalnızca APPI’ye tabi olan Kişisel Bilgiler için.

Bizim Tarafımızdan İşlenen Kişisel Verileriniz İle İlgili Ek Bilgiler

Aşağıdaki Centric Software şirketleri bu Politikada listelenen amaçlar doğrultusunda Kişisel Bilgilerinizi işleyecektir:

Centric Software , Inc.
655 Campbell Technology Pkwy, Ste 200
Campbell CA 95008 ABD

Ayrıca bu Kişisel Bilgiler Politikada listelenen bir veya birden fazla amacın gerçekleştirilmesine katkıda bulunan bağlı kuruluşlarımız ve üçüncü taraflarla paylaşılabilir.

Haklarınız

Kullanım amacının açıklanmasını, düzeltme, ilave, silme, kullanımın askıya alınması/silinmesini, tutulan Kişisel Bilgilerin üçüncü taraflara tedariğini durdurmayı talep etme haklarınızla ilgili olarak, bu  formu doldurarak (açılır menüden “Kişisel Bilgileriniz ile ilgili haklarınızı kullanma”yı seçerek) veya bize yazarak veya e-posta göndererek Veri Koruma Yetkilimiz ile iletişime geçebilirsiniz:

Centric Software
Attn: Data Protection Officer
Level 11 Aoyama Palacio Tower
3-6-7 Kita-Aoyama, Minato-ku
Tokyo 107-0061, Japonya

privacy@centricsoftware.com

15.4. RUSYA – RUSYA YASALARI TARAFINDAN YÖNETİLEN KİŞİSEL BİLGİLER İÇİN GİZLİLİK BİLDİRİMİ

Kişisel Bilgilerinizin İşlenmesi ve Paylaşılması 

Bu Politika kapsamında (27 Temmuz 2006 tarihli “Kişisel Bilgiler Hakkında” 152-FZ sayılı Federal Yasa’da tanımlandığı şekliyle) Kişisel Bilgilerinizin işleticisiyiz.

Burada, bu Politikada listelenen üçüncü tarafların Kişisel Verilerinizi bu Politikada sunulan amaçlar doğrultusunda işlemesi için talimat vermek üzere bize açıkça onay veriyorsunuz. Söz konusu üçüncü taraflar tarafından Kişisel Bilgilerinizin işlenmesinden biz sorumlu olacağız.

Sağlık Bilgilerinin İşlenmesi

Bizim düzenlediğimiz bir etkinliğe katılırsanız ve engelli kişileri belirlemek ve yardımcı olmak, özel diyet gerekliliklerini tespit etmek amacıyla sağlık bilgileriniz sorulursa, böylesi sağlık bilgilerini yalnızca yazılı bir formda ayrıca onayınızı alarak işleyeceğiz.

Uluslararası Veri Transferleri ve Kişisel Bilgilerin Yerelleştirilmesi

Rusya Federasyonu’nda ikamet ediyorsanız, Kişisel Bilgilerinizi Rusya Federasyonu topraklarında bulunan veri tabanlarının kullanımı ile kaydedeceğiz, sistematik hale getireceğiz, biriktireceğiz, depolayacağız, düzenleyeceğiz (güncelleyecek, değiştireceğiz) ve seçip çıkaracağız. Kişisel Bilgilerinizi başka bir ülkeye transfer edebiliriz ve dolayısıyla ilave veri tabanlarında depolayabiliriz. Kişisel Bilgilerinizi, geçerli veri koruma yasaları kapsamında veri sahibi haklarına yeterli düzeyde koruma sağlamayan bir ülkeye de transfer edebiliriz. Burada açıkça bu Politika kapsamında sorumluluklarımızı yerine getirmek için böylesi transferleri kabul edersiniz.

Haklarınız Nelerdir

Kişisel Bilgileriniz ile ilgili haklarınız veya sahip olabileceğiniz endişeler hakkında, bu formu doldurarak (açılır pencereden “Kişisel Bilgilerle ilgili haklarınızı kullanma”yı seçerek) veya şu adrese yazarak veya e-posta göndererek bizimle iletişim kurabilirsiniz:

Centric Software, Inc.
Attn: Data Protection Officer
655 Campbell Technology Pkwy, Suite 200 Campbell CA 95008
ABD

privacy@centricsoftware.com

15.5ABD – KALİFORNİYA’DA İKAMET EDENLER İÇİN GİZLİLİK BİLDİRİMİ

Kaliforniya sakinleri için geçerli olan Kaliforniya Tüketici Gizlilik Yasası (“CCPA”) kapsamında, Kişisel Bilgileriniz ile ilgili olarak aşağıdaki ilave hükümlerden yararlanma hakkına sahipsiniz.

Toplanan Kişisel Bilgi Kategorileri Nelerdir

Kaliforniya sakinleri hakkında topladığımız Kişisel Bilgi kategorileri, tanımlayıcılar (ör. ad, adres, e-posta, telefon numarası, iş unvanı ve işlem bilgileri) ve internet veya diğer elektronik ağ faaliyeti bilgileridir (ör. kullanım bilgileri, IP ve MAC adresi, çerez bilgileri ve müşteri geri bildirimi).

Haklarınız ve Seçenekleriniz Nelerdir

Geçmiş 12 ay boyunca kişisel bilgilerinizi toplamamız ve kullanmamız hakkında belirli bilgileri açıklamamızı talep etme hakkına sahipsiniz. Bu bilgilere:

 • Sizin hakkınızda topladığımız Kişisel Bilgi kategorileri;
 • Kişisel Bilgilerinizi topladığımız kaynak kategorileri;
 • Kişisel Bilgilerinizi toplama veya paylaşmadaki iş veya ticari amaçlarımız;
 • Varsa, Kişisel Bilgilerinizi paylaştığımız üçüncü taraf kategorileri;
 • Geçerli olduğu haliyle, Kişisel Bilgilerinizin bir kopyası ve alıcıların listesi.

Politikada açıklanan haklarınızı kullanmak için bu bölümün sonunda sunulan detayları kullanarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Kişisel Bilgilerinizle ilgili olarak yalnızca siz veya sizin adınıza hareket etmek için yetkilendirdiğiniz veya Kaliforniya Eyalet Sekreteri’ne iş yapmak için kayıtlı bir kişi veya ticari kuruluş talepte bulunabilir. Talep, 1) Sizin hakkında Kişisel Bilgiler topladığımız kişi olduğunuzu veya yetkilendirilmiş bir temsilci olduğunuzu makul şekilde doğrulamamızı ve 2) doğru şekilde anlamamızı, değerlendirmemizi ve yanıt vermemizi sağlayacak yeterli bilgileri sağlamalıdır. Böylesi bir talepte bulunmak bizimle bir hesap açmanızı gerektirmez. Bir talepte sunulan Kişisel Bilgileri yalnızca talep sahibinin kimliğini veya talepte bulunma yetkisini doğrulamak için kullanacağız.

Ayrımcılık Yapmama

Herhangi bir CCPA hakkınızı kullandığınız için size karşı ayrımcılık yapmayacağız (örneğin size ürün veya hizmet sunmayı reddetmeyeceğiz, size daha fazla fiyat ödetmeyeceğiz veya size farklı düzeyde veya kalitede hizmet sunmayacağız).

İletişim Bilgileri

Kaliforniya yasaları kapsamında, bu Politika, Kişisel Bilgilerinizi toplama ve işleme yollarımız, gizlilik seçenekleriniz ve hakkında sorularınız veya yorumlarınız varsa veya gizlilik haklarınızı kullanmak istiyorsanız, lütfen bu formu doldurarak (açılır pencereden “Kişisel Bilgilerle ilgili haklarınızı kullanma”yı seçerek) veya şu adrese yazarak veya e-posta göndererek bizimle iletişim kurmak için tereddüt etmeyin:

Centric Software, Inc.
Attn: Data Protection Officer
655 Campbell Technology Pkwy, Suite 200
Campbell CA 95008 ABD

privacy@centricsoftware.com