California

655 Campbell Technology Parkway,
Suite 200
Campbell, CA 95008 USA

Phone: +1 408 574 7802
Fax: 1 408 377 3002

TÜM YAZILAR

Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi (PLM) Nedir? PLM Yazılımı Nedir?

7 DAKİKALIK OKUMA
TwitterFacebookLinkedInWhatsApp

Daha çok PLM olarak bilinen ürün yaşam döngüsü yönetimi, bir ürünün fikir aşamasından geliştirilmesine, satışına, hatta ürün ömrünün sonuna kadar yaşam döngüsünü yönetmeye yönelik stratejik bir süreçtir. PLM, üretimi kolaylaştıran, hataları azaltan ve işbirliğini artıran, tasarruf sağlayan çevre dostu ve etik bir iş modeli sağlar. PLM dünyadaki tüm tüketim ürünleri şirketleri için kritik önem taşıyan bir stratejidir.

Esasen, aynı anda birden fazla ürün üreten her şirkette – farklı ofis, ülke ve zaman dilimlerinden insanlar işbirliği yapsalar da – sonuçta bir ürün yaşam döngüsü yönetimi süreci mutlaka kullanılır.

Günümüzde ‘ürün yaşam döngüsü yönetimi’ terimi, genellikle konsept geliştirmeden perakende satışa kadar ürünle ilgili tüm faaliyetleri yönlendiren yazılımı ifade etmektedir.

PLM Yazılımı Nedir?

Ürün yaşam döngüsü yönetimi yazılımı, şirketlerin inovasyonu artırmalarını, işlerini modernleştirmelerini, ürün geliştirmeyi ve işbirliğini kolaylaştırmalarını sağlayan uçtan uca bir ürün geliştirme çözümüdür. PLM yazılımı, tüm ürün yaşam döngüsü boyunca çalışanları, ürünleri ve geliştirme sürecini birbirine bağlayarak tek bir platformdan ürün geliştirmenizi ve ürünle ilgili ‘tek ve doğru bilgi’ye ulaşmanızı sağlar.

Tüketiciler ve pazarın talepleri değişirken, PLM yazılımı da işletmelerin ürün geliştirme ve büyüme ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde evrim geçirdi. Günümüzde modern PLM çözümleri, çoğu zaman “on-premise” yazılımların yerini almaya başlayan daha çevik araçlardır.

Modern PLM Sistemi Nedir?

Modern bir ürün yaşam döngüsü yönetim sistemi, tam anlamıyla yapılandırılabilir bulut tabanlı, ve dünyanın her yerinden – PC, dizüstü bilgisayar veya mobil cihaz aracılığıyla – kolayca erişilebilir bir sistemdir.

PLM yazılımı, bulut tabanlı olması sayesinde ürün değişikliklerini, yaşanan ilerlemeleri ve uyumluluk gerektiren mevzuattaki güncellemeleri gerçek zamanlı ve otomatik olarak yeniler. Böylece, işletmeler artık güncelleme ve entegrasyonları gerçekleştirmek için IT departmanına bağımlı kalmaz. Böylelikle ekipler en iyi yaptıkları işe, yani ürün geliştirmeye odaklanacak zaman kazanırlar.

Bulut tabanlı PLM yazılımı, ürünlerin pazara daha hızlı ulaşmasını sağlayarak verimliliği artırır, verileri ve süreçleri takip ederek daha yüksek ürün marjları elde etmenizi sağlar.

PLM Yazılımının Avantajları Nelerdir?

Doğru teknolojiyi uygulamak, yalnızca pazardaki dalgalanmalara başarılı bir şekilde tepki vermekle kalmayıp bu yeni iklimde yoluna devam edebilmek isteyen işletmeler için çok önemlidir. Birçok marka, işletmenin dijital belkemiği gibi işlev gören PLM yazılımına yatırım yaparak ürün tasarımı, üretimi ve satış yöntemlerinde devrim yapıyor ve üç temel fayda elde ediyor:

 1. Çeviklik
 2. Verimlilik
 3. İnovasyon

PLM yazılımı, karmaşıklığı düzenler, ihtiyaca göre ölçeklenebilir ve tüketici talebini karşılamak için gereken çevikliği sağlayarak şirketlere beklenmedik değişiklikler karşısında uyum kabiliyeti verir. PLM, ürün izlenebilirliğine olanak tanıyarak, farklı ofislerde, ülkelerde, dillerde ve zaman dilimlerinde çalışan ekiplerin etkili bir şekilde işbirliği yapabilmesini ve zayıf iletişimden kaynaklanan hataların ortadan kaldırılmasını sağlayarak ürün geliştirmeyi hızlandırır. PLM yazılımı, yeni ürünler geliştirirken gerçek zamanlı tüketici verilerini çözüme entegre edilebildiğinden inovasyonu artırır.

Oluşturduğumuz ilk teknik föy, bizler için gerçekten gurur duyduğumuz bir başarıydı."
PLM'nin faydalarını daha derinlemesine inceleyelim:
 • Daha az hata: Ürün bilgileri Excel, e-posta, dropbox, server ve PowerPoint gibi ortamlara dağılmış halde olduğunda kaosa yol açar ve ürün bilgilerini takip etmek zorlaşır. PLM’i olan şirketler, ürünle ilgili tüm verilerde iş akışı takibini kolaylaştırarak tekrarlayan işleri ortadan kaldırır, e-posta, toplantı ve telefon görüşmelerinin sayısını, bilgi aramak veya güncellemek için harcanan zamanı azaltır.
 • Daha fazla işbirliği ve iletişim: Dünyanın dört bir yanındaki ekipler ve dış paydaşlar için gerçek zamanlı veri ve iş akışı çok önemlidir. PLM, kullanıcıların zamanında düzenleme yapmasına olanak tanır ve ‘tek ve doğru veri kaynağı’ oluşturarak harici veritabanlarıyla entegrasyon sağlar. Tek ve gerçek zamanlı bir veri kaynağının olması, çalışma verimliliğini, ürünlerin başarı oranını ve satış performansını artırır.
 • Daha stratejik karar alma: Teknolojiye yatırım yaparak verimliliği artırmak, ekiplere ortak iş hedefleri doğrultusunda çalışırken inovasyon ve yaratıcılık fırsatı verir. Ekipler, yüksek kaliteli ürünler üretmek gibi katma değerli faaliyetlere odaklanabilirken, PLM sadece bir yazılım platformundan daha fazlası haline gelir. PLM işinizi ve pazara açılma stratejilerinizi dijital olarak dönüştürmek için önemli bir adımdır.
 • Ürünleri pazara daha hızlı sunma: PLM, iş süreçlerini basitleştirirken, ürün ayrıntılarına erişim sağlayarak tedarik zinciri işbirliğini ve karar verme yeteneğini de geliştirir. 3D tasarım denetimi (proofing) ve inceleme gibi yenilikçi uygulamalarla şirketler ürünleri pazara daha hızlı sunabilir. Böylece, işletmeler zaman ve para kaybettirebilecek riskleri tespit ederek ürün akışını sürdürmek için harekete geçebilirler.
 • Gelir ve ürün kalitesinde artış: PLM yazılımı, işletmelerin belirlenen satış hedeflerine göre maliyet, kâr ve fiyat değişiklikleri arasındaki ilişkileri hızlı ve doğru bir şekilde hesaplamasına olanak tanır. Tedarikçilerin tedarik zinciri işbirliği sürecine ilk aşamalardan itibaren eklenmesine, en iyi tedarik planının belirlenmesine ve küresel tedarik sürecinin tek platformdan yönetilmesine olanak tanıyarak ürün kârlılığında artış sağlar.
 • …ve çok daha mutlu çalışanlar!

PLM Araçlarını kimler kullanır?

Sektörler: PLM sistemleri, perakendeciler, markalar, DTC firmaları, imalatçılar ve üreticiler gibi tasarım ve üretim yönetimi, küreselleşme ve hızlı ürün geliştirme ve nakletme ihtiyacı duyan işletmeler için güçlü bir çözümdür! Uzaktan çalışmanın tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktığı ‘yeni normal’ ile birlikte, şirketlerin lokasyondan bağımsız olarak çalışanlar ve dış paydaşlar arasında işbirliğini teşvik eden bir araca ihtiyacı var. Doğru PLM aracına yatırım yapmak, işletmelerin geleceğe giden yolda kontrolü ele almalarına yardımcı olacaktır.

Pek çok sektör ve işletme, halen çevik üretim için PLM’den yararlanıyor. 2019 PLM Pazarı Sektör Analizi raporuna göre, aşağıdaki sektörler PLM araçlarını kullanmaktadır:

 • Havacılık ve savunma (A&D)
 • Otomotiv ve taşımacılık
 • Elektronik ve yüksek teknoloji (Elektronik, yüksek teknoloji, yüksek teknoloji tüketen cihazlar, yarı iletkenler; Telefon/uydular/elektro-mekanik; ve Tıbbi cihazlar)
 • İmalat ve montaj (Endüstriyel makine ve ağır ekipmanlar; Tüketim ürünleri, beyaz eşya, diğer ayrık ürünler; Perakende, ayakkabı ve hazır giyim)
 • Proses/tüketim malzemeleri (İlaç; Gıda ve içecek dahil ambalajlı tüketici ürünleri)
 • Proses / dökme kimyasal
 • Su, Elektrik ve Doğal gaz gibi sektörler
 • İnşaat, Altyapı, Gemi İnşa
 • Diğer (finans ve yatırım, sigorta ve hizmet)

Şirket içi ekipler: Şirketinizin her seviyesinden departman ve ekipler PLM sisteminden yararlanabilir. Tüm ekipleri tek merkezde toplayan bir yazılım, şirketinizdeki temel süreçleri düzenler ve kolaylaştırır, yaratıcılığa ve tüm çalışanların doğru ürün verilerini gerçek zamanlı olarak elde etmesine ve paylaşmasına olanak tanır. PLM, daha geniş çeşitlilikteki ürünleri daha fazla pazara ve daha çok kanala daha hızlı ulaştırmayı mümkün kılar. Bu, iç ve dış paydaşlarla işbirliği verimini artırır ve maliyetleri etkili bir şekilde azaltırken ürün piyasaya sürme süresini kısaltır. PLM çözümünün her sektörden şirketler için ‘temel’ sistemlerden biri haline gelmesi şaşırtıcı değildir.

Dış paydaşlar: PLM ayrıca tedarikçi, fabrika ve satıcıların yanı sıra ajans ve freelance çalışanlar gibi diğer dış paydaşlarla sağlam ve güvenli bir platformda işbirliği yapılmasını sağlar. İşletmeler ‘bilinmesi gereken’ bilgileri kolaylıkla paylaşabilir ve satıcılar veri girişini kendileri yöneterek bu zaman alıcı görevi yapılacaklar listenizden çıkarabilir.

PLM Sistem Yetenekleri ve Kullanım Örnekleri

PLM sistemi, üretim sürecine yardımcı olacak bir dizi yeteneğe ve kullanım alanına sahiptir. Temel kullanım alanlarından bazıları aşağıda listelenmiştir.

PLM çözümü, bir yandan yeni veriler sisteme eşzamanlı olarak eklenirken bir yandan gerçek zamanlı olarak tasarım yapmanıza olanak tanır. Bu süreç, pazara sunma süresini hızlandırarak nihai ürünün tüketici talepleri ve trendlere uygun olmasını sağlar. Bu da gelirleri önemli ölçüde artırabilir, inovasyonu destekleyebilir ve tüketici davranışını takibini sağlayabilir.

Ürün portföyü yönetimi, perakendeci ve üreticilerin hangi ürünlerin devam edeceği ya da sonlandırılacağı, hangilerinin maliyetinin artması ya da azalması gerektiği ya da tüketici talebine göre hangilerinin güncelleme gerektirdiğine karar vermelerini sağlayan sürekli ve veri odaklı bir süreçtir. PLM araçları, tüm ürün geliştirme sürecine kapsamlı bir genel bakış sağladığından, işletmelerin ürün portföylerini etkili bir şekilde optimize etmelerine olanak tanır.

Malzeme listesi (BOM), bir ürünü oluşturmak için gereken öğelerin bir listesidir. Malzeme listelerinin PLM aracına dahil edilmesi, işletmelerin tedarik ayrıntıları, üretim bilgileri, mevzuat uyumu gibi pek çok detayı gerçek zamanlı olarak birbirine bağlayarak konsept geliştirmeden üretime kadar her aşamada işbirliği yapmasına olanak tanır. Sonuç olarak, hata riskini azaltır, verimliliği artırır, israf maliyetini düşürür ve pazara sunma süresini hızlandırırsınız.

Siparişe özel mühendislik (ETO) yaklaşımı, müşteri girdisi ürün gereksinimleri için hayati önem taşıdığından işbirliğine dayalı bir süreç gerektirir. ETO’ya yönelik bir PLM aracı, ürün bilgilerini satış ekibi, mühendisler ve operasyon ekibi ile paylaşabilmenizi sağlayan bir çözüm sunar. Bu tek ve doğru bilgi kaynağı, tüm iç ve dış paydaşların, ürün başarısının temel unsurları olan tüketici eğilimleri, pazar verileri ve müşteri memnuniyetine erişmesine olanak tanır.

Şirket içi paydaşlar, tedarikçiler, üreticiler ve tüketicilerden toplanan veriler daha sonra en düşük maliyetle tüketiciye en kısa sürede ulaşmak amacıyla kullanılabilir. Bu da tüketicileri elde tutma, çalışan verimliliği ve ürün geliştirme ile sonuçlanır.

Gerçek zamanlı işbirliği, şirketlerin mevzuat sorunları gibi tedarik zorluklarının üstesinden gelmelerine yardımcı olacak bir numaralı stratejidir. Şirketler mevzuata uyum sorunları, fabrika denetimleri, satıcı uyumluluğu, satıcı puanlaması ve kalite güvencesi gibi konuları kolayca yönetebilmek için bir çözüme ihtiyaç duyarlar. Bir PLM sistemi bu konularda şirketlerin sürekli güncel kalmasını sağlar.

Şirketler yeni iş modellerini benimseyip daha da küresel hale gelirken, tedarik zinciri stratejisinin de evrim geçirmesi gerekti. Bir PLM aracı ile tedarik zinciri süreci sadeleştirilebilir ve şirketlerin sürecin her bir bileşenini alıcıların ihtiyaçlarına ve yasal gerekliliklere uyacak şekilde yönetmesi sağlanabilir. Bu da daha yüksek kaliteli ürünler ve pazara sunma süresinin hızlanmasını sağlar.

PLM, işbirliğine dayalı yapısı sayesinde maliyetleri düşürürken pazara çıkış süresini hızlandırmanıza yardımcı olabilir. Üretim sürecinde gerçek zamanlı olarak izlenebilirlik sağlamak, kurum içi ekiplerin ve dış paydaşların doğru iş akışını takip edebilmelerini sağlar.

Bir ürün üretildikten sonraki aşamaya Ürün bilgi yönetimi (Product information management, PIM) denir. PLM çözümü, ilgili paydaşlara sağlanabilecek dağıtım ve hizmet ürünleri hakkında bilgi sağlamak için PIM sistemleriyle entegrasyona olanak tanır. PLM, ürünü tasarım aşamasından pazara sunana kadar en doğru ürün verilerini zamanında iletmek için etkili bir sistem sağlar.

Üreticiler ve imalatçılar, ürün geliştirme için ihtiyaç duydukları tüm bilgilere erişmek zorundadır. Ürün formülasyon yazılımı, hammadde ve reçete verileri, Ar-Ge dokümantasyonu, mevzuat metinleri ve üretim süreci operasyonları dahil olmak üzere pek çok veriyle dolu bir yol haritası sunar. PLM sistemi ile entegre olarak kullanıcıların formülasyon sürecini geliştirmelerine, mevzuata uygunluğu artırmalarına, hammadde izlenebilirliğine, daha yüksek marjlara ve ürün yeniliklerine olanak sağlar.

Centric'in PLM yazılımını hangi sektörler kullanıyor?

Geleneksel olarak, marka ve perakendeciler Centric PLM™ Yazılımını en çok benimseyenler olmuştur. Ancak diğer sektörler de benzer ürün bilgilerini yönettikleri ve iş süreçlerini dijital olarak dönüştürerek operasyonlarını kolaylaştırmak istedikleri için bu sistemi benimsemişlerdir. Şu anda 2000’den fazla farklı markayı kapsayan 500’den fazla şirketin kullandığı Centric çözümlerine, sektördeki en iyi uygulamalar ve 3D, mobil uygulamalar, dijital panolar, yapay zeka ve diğer modern teknolojilerin yanı sıra dünyanın en yenilikçi şirketleri yön vermektedir.

Centric PLM halen aşağıdaki sektörlerde kullanım alanı bulmaktadır:

Centric Software, ürün geliştirmenin tüm yönlerini içeren kapsamlı ve güçlü, bulut tabanlı bir SaaS çözümü sunarak ekiplerin ister masaüstü bilgisayardan ister mobil cihazlardan her an erişim sağlayarak ihtiyaç duydukları bilgileri bulmalarına ve inovatif adımlar atmalarına olanak tanır. Centric’in yenilikçi mobil çözümleri, geleneksel sistemlerin dışında da bilgi aktarımına olanak tanıyarak gerçek zamanlı verilerle inovasyonu teşvik eder.

Farklı roller için veya şirketinize özel iş hedeflerine uygun olarak yapılandırılabilen kullanıcı dostu arayüzüyle Centric’in bulut tabanlı PLM’i, son derece yapılandırılabilir bir çözüm, benzersiz Agile Deployment℠ metodolojisi ve en hızlı yatırım geri dönüşünü sağlar.

Centric PLM, şirketler için dijital dönüşümü kolaylaştırarak operasyonları modernize eder, pazara çıkışı hızlandırarak verimlilik sağlar. Her sektör için işlenen veriler farklılık gösterse de amaç aynıdır; doğru ürünü zamanında, doğru fiyata ve en yüksek kalitede pazara sunmak.