California

655 Campbell Technology Parkway,
Suite 200
Campbell, CA 95008 USA

Phone: +1 408 574 7802
Fax: 1 408 377 3002

Yiyecek-İçecek Sektöründe Ürün Geliştirme ve Lansmanları Kökten Değiştirin

Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimiyle (PLM) inovasyona gidin, satın almayı modernize edin ve yasal düzenlemelere uyun.

Gıda üreticilerinin Centric PLM™ ile nasıl sonuç aldığını görün

Demo isteyin

Orijinal, kaliteli ürünleri pazara daha hızlı sürün

Ar-Ge, ticari faaliyetler, finans, satış, pazarlama, satın alma, tedarikçiler, formülasyon, ambalaj, uyumluluk ve izlenebilirlik için tek bir ürün geliştirme platformu.

  • Daha fazla şeffaflık ve kontrolle kâr marjlarını, portföyleri ve lansmanları optimize edin.

  • Tedarikçilerle daha verimli iş birliği sağlayacak dokümantasyonu kolaylaştırın ve kaynak bulmayı merkezileştirin.

  • Yasal düzenlemelerle uyumluluk, etiketleme, ambalaj ve tarif yönetimiyle riski azaltarak izlenebilirliği ve kaliteyi temin edin.

Yiyecek-İçecek üreticilerine yönelik daha fazla bilgi alın

İnovasyonu daha hızlı yürütün ve tüketicilerle yakınlaşın
Demo isteyin