California

655 Campbell Technology Parkway,
Suite 200
Campbell, CA 95008 USA

Phone: +1 408 574 7802
Fax: 1 408 377 3002

23 Mart, 2021     6 dakikalık okuma

Kararlar, Kararlar: Centric Yiyecek-İçecek PLM ile Ürün Çeşitlerini ve Ürün Portföylerini Optimize Etmek

Yiyecek-İçecek sektörü için özel olarak tasarlanan Centric Food and Beverage PLM ile birlikte gelen güçlü ürün çeşidi planlaması ve ürün portföyü yönetimi araçları sayesinde gıda üreticileri ve perakende satıcıları, optimum SKU geliştirmelerini, dolayısıyla maksimum kâr marjı elde etmelerini sağlayacak ileriye dönük ve başarılı kararlar alabilecek. Ürün çeşitlerini ve ürün portföylerini optimize etmek için Centric’in kapsamlı ve ayrıntılı platformundan nasıl yararlanabileceğinizi öğrenmek için okumaya devam edin.

En kârlı SKU’lar hangisi? Hangilerinde değişikliğe gidilebilir? Hangilerini yerelleştirmek, hangilerini yeniden markalaştırmak gerekir? Maliyetleri ne olmalıdır? Maliyetler hangi kalemlerden oluşuyor? Ne şekilde farklı içerik ve paketleme kullanılırsa harcanan paranın karşılığı daha fazla alınır? Bir ürün farklı sezonlara, tatillere ve bölgelere göre en iyi nasıl adapte edilebilir? Ürünler, sağlıkla ilgili bölgesel mevzuatlara uyumlu mu ve bununla ilgili raporlar güncel mi? Yiyecek-içecek sektöründe faaliyet gösteren herkes ürün çeşitleri ve ürün portföyüyle ilgili bu temel soruları sorar. Küçük çaplı özel ürün üreticilerinden çok kategorili büyük perakendecilere kadar herkes kâr marjını artırmak ve mevzuata uyduğundan emin olmak ister.

Centric Yiyecek-İçecek Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi (PLM), fikir aşamasından tüketiciye kadar ürün gelişiminin her aşamasına geniş kapsamlı ve derinlemesine ayna tutar; tüm çalışanları tek bir dijital alanda birleştirerek gıda markalarına, üreticilere ve satıcılara önemli kararlar verirken ihtiyaç duydukları önemli ve günceli bilgileri sağlayarak iş akışında randıman yakalar.

Centric PLMTM kullanan çok kategorili perakende satıcıları kolayca

  • ürün lansman başarısını artırır,
  • ürün çeşitlerini optimize ederek büyüme sağlar,
  • özel etiketli ürünler geliştirir
  • kâr marjlarını artırır.

Centric PLM kullanan gıda üreticileri, imalatçılar ve markalar ürün portföyü yönetimi aracını kullanarak

  • ürün portföylerini etkin bir şekilde yönetebilir,
  • sezonluk ürünleri, tatil ürünlerini ve temalı ürünleri güncelleyebilir,
  • farklı bölgelerde satış yapabilir,
  • kâr marjlarını artırır.

Daha fazlasını öğrenmek için okumaya devam edin.

 

Yiyecek-içecek perakende satıcıları: ürün çeşitlerini optimize edin ve ürün karmasını dengeleyin

Yeni ürünlerin neredeyse %50’sinin satış hedeflerini yakalayamadığı, dolayısıyla da genel satışları artırma şansının büyük darbe aldığı düşünüldüğünde, ürün çeşitlerini, yeni lansmanların başarısını artıracak şekilde optimize edebilmek, yiyecek-içecek sektöründe faaliyet gösteren hem çok kategorili perakende satıcıları hem de uzmanlaşmış ürün satıcıları için çok önemli bir konudur.

Centric’in yiyecek ve içecek sektörü için hazırladığı PLM çözümüyle birlikte gelen dijital araçlar, ürün çeşidi planlarının tek merkezden takibini sağlayarak hedefleri tutturur, tek veri kaynağı üzerinden sezon planlarının ilerlemesini takip eder, satışları kötü giden ürünleri belirleyerek ürün çeşitlerini sürekli ve gerçek zamanlı olarak optimize eder. Pazarlama ve ürün geliştirme departmanlarında çalışanlar stratejik ürün teklifleri hazırlayabilir, maliyetle ilgili olasılık senaryoları üzerinde çalışabilir, ürün maliyetlerinin kârı ve fiyatı nasıl etkileyeceğini otomatikman hesaplayarak ürün çeşitlerini finansal hedeflere göre ayarlayabilir.

Çakışan ürünleri ve yeni bir ürünle doldurulabilecek boşlukları tespit edebilmek açısından ürün karmasını kuşbakışı görebilmek çok önemlidir. Centric’in ürün çeşidi planlama araçlarını kullanarak bütçeyi, birinci sınıf ve uzmanlık gerektiren markaları dengeleyin, daha isabetli kararlar verin, markalı ve özel etiketli ürün çeşitlerini kolayca görün; böylece gelişme fırsatlarına nokta atışı yapın.

İdarecilere yönelik üst seviye raporlar her sezonun finansal ve ticari hedeflerini gösterebilir. Bu ana hedefler departmanlara, koleksiyonlara veya belirlenen başka bir kritere göre parçalara ayrılarak daha alt seviyelerdeki maliyet analizleri çıkarılabilir. Karar verirken Centric PLM kullananlar, bu raporlardan faydalanarak somut ve gerçekçi finansal plan yapabilir.

Centric PLM sadece büyük resmi değil, ayrıntıları da gösterebilir. Neyin satıp neyin satmadığını görerek ürünlerin piyasaya çıkış süresini kısaltın, stok daralmasını azaltın, envanter dönüşümünü optimize edin ve metrekare başına fiyatı maksimize edin, ürünü toplamak gerektiğinde ya da mevzuat değiştiğinde hızla aksiyon alın. Centric, özel etiketli ürün geliştirmek üzere tedarikçilerle çalışan çok kategorili perakende satıcıları için de ürünle ilgili kararların alınmasını sağlayan çok kullanıcılı bir alan sağlar. Ar-Ge, ürün geliştirme, pazarlama, planlama, satın alma ve tedarik departmanları arasında doğrudan iletişim kurarak en güncel bilgileri, fiyat teklif taleplerine gelen cevapları ve ürün çeşidi planlarını paylaşın; böylece özel etiket ürün geliştirmeyi hızlandırın.

Food_Beverage Portfolio Management

Yiyecek-içecek üreticileri: ürün portföylerinizi en etkin şekilde yönetin

Centric’in yiyecek-içecek sektörünün ihtiyaçlarını düşünerek hazırladığı Centric Food and Beverage PLM çözümü, özel etiketli gıda ürünleri geliştirmek için tedarikçilerle çalışan çok kategorili perakende satıcılarının karmaşık ürün portföylerini planlaması, optimize etmesi ve yönetmesi için, mevsime, bölgeye ve pazar talebine göre adapte olabilen dijital araçlar sunar.

Centric PLM, farklı sezonlara, tatillere ve pazarlara göre teması değiştirilecek ve güncellenebilecek popüler ana ürünleri kolayca tespit edebilir. Örneğin aynı temel çikolata kutusu, bayramlar ve özel günlerde yeniden paketlenmesi ya da farklı dolgu veya süsleme katılması gibi durumda, temel ürünün ve türevlerinin bütün özel özellikleri benzersiz bir şeffaflıkla merkezi bir noktadan takip edilebilir.

Ancak, ürün katalog yönetimi, basit bir yeniden paketlemeden çok daha fazlasıdır. Centric’in yiyecek içecek sektörünün ihtiyaçlarına göre optimize ettiği Centric Food and Beverage PLM, dijital ekosistemin merkezine ürünün kendisini koyduğu için, formülasyondan satış verilerine kadar ürünle ilgili her türlü bilgiyi gerçek zamanlı olarak görme imkanı verir. Gıda üreticileri ve markaları, popüler ürünlerin türevleri için yeni tarif geliştirmeye başlayabilir, başarısız ürünlere son verme veya değiştirme kararı verebilir ve yeni ürün lansmanlarına devam edebilmek için sürekli inovasyon yapabilir.

Yerel pazara yönelik reklam tekliflerinin belirlenmesini, ayrıca dil, tanıtım metni, çizim, besin bilgisi gibi çeşitli etiket öğelerinin yerel pazarın ve mevzuatın gerektirdiği şekilde hazırlanmasını sağlayan merkezi bir platform sayesinde yeni pazarlara ve ülkelere açılmak da kolaylaştı. Centric’in açık API entegrasyonuyla USDA ve CIQUAL gibi veritabanlarına doğrudan Centric içinden bağlanabilme imkanı sayesinde hızlı arama yapmak ve mevzuata aykırı olabilecek ürünleri belirlemek çok kolaylaştı. Sahadaki çalışanların rakip ürünlere dair bilgileri kolayca sistem içine aktarmasını sağlayan mobil uygulamalara bağlı güçlü bir PLM’le rekabet analizi yapmak ve farklı pazarlardaki fırsatları araştırmak kolaylaştı.

Centric PLM, satıcılarla kolayca bağlantı kurulmasını, PIM ve ERP gibi diğer kurumsal çözümlerle entegrasyonu çok kolaylaştırdığı için, birbirinden bağımsız veri depoları, farklı bölgelerde birbirinden habersiz çalışan ekipler ortadan kalkar. Karar verme yetkisine sahip olanlar ürün portföyünü ve mevcut bir ürünü optimize etme fırsatını çok daha net görebilir, birbirinin aynısı veya çok benzeyen ürünleri tespit edebilir ve yeni ürün lansmanlarının başarı oranlarını büyük oranda yükseltebilir.

Centric Food and Beverage PLM, ne satacağı, hangi üründen daha çok üreteceği, hangisinin üretimini bırakacağı, hangi mevsimsel ürünlerin daha çok başarı şansı olduğu, bir ürünün yeni bir pazar için yerelleştirilmesinin o maliyete değip değmeyeceği gibi zor kararlar vermek durumundaki işletmeler için ürün çeşitlerini, finansal hedefleri ve ürün portföylerini hem geniş perspektiften hem de ayrıntılara inerek gösteren raporlama sistemleri sunar. Ancak, Centric PLM sadece analize yarayan bir araç değildir. Güçlü, merkezi ve gerçek zamanlı bir ürün yaşam döngüsü yönetimi üzerinden ürünle ilgili hızlı kararlar alabilme imkanı sunan Centric, çalışanların ürünle ilgili her şeyi net bir şekilde görebilmesini ve kontrolü ele almasını sağlıyor.

 

Ürün çeşidi planlamasını ve ürün portföyü yönetimini bir üst seviyeye çıkartmaya hazır mısınız? Demo İsteyin

Share this article