California

655 Campbell Technology Parkway,
Suite 200
Campbell, CA 95008 USA

Phone: +1 408 574 7802
Fax: 1 408 377 3002

Şartlar ve Koşullar

Merhaba – talep edilen içeriği size göndermeden veya bir etkinlik için kaydınızı doğrulamadan önce birkaç şeyi kabul etmeniz gerekiyor.

Gizlilik Politikası

Centric Software Inc. ve bağlı kuruluşlarının (“Centric Software”, “biz” veya “bize”) kısıtlı erişimi olan materyallerine, etkinliklerine ve/veya dijital içeriğine erişim talep ettiniz. Erişim elde etmek ve/veya katılmak için gizlilik politikamıza ek olarak aşağıdaki Şart ve Koşulları kabul etmelisiniz. https://www.centricsoftware.com/privacy-policy/

Rakipler Giremez

Talep edilen materyaller, etkinlikler ve/veya e-posta abonelikleri yalnız şimdiki ve potansiyel Centric Software müşterileri, ortakları veya diğer dostları içindir ve siz böyle olduğunuzu beyan ediyorsunuz. Çalışanları ve bağımsız yüklenicileri dahil rakiplerin bu etkinliklere katılması ve/veya materyallere erişmesi kesinlikle yasaktır. 

Etkinliklere katılım

Bir etkinlik için kayıt yaptırıyorsanız yerinizi ayırıyoruz.  Lütfen gelmeye çalışın. Ama bir talihsizlik olur da katılamazsanız biraz daha çaba sarf edip  marketing@centricsoftware.com adresinden bizimle iletişim kurarak bize bildirin.

Herhangi bir etkinliğin (çevrimiçi veya şahsen), ister etkinlikte sunulsun ister ayrı olarak indirilsin materyallerimizden herhangi birinin önceden yazılı iznimizi almadan ses/görüntü kaydını, fotoğrafını almanıza izin yoktur. Etkinlikte fotoğraf veya video ekipmanlarını kullanmak yasaktır (üzgünüz paparazziler!).

Gizlilik

Centric Software tarafından size sağlanan materyallerin ekran görüntülerini, fotoğraflarını yayınlayamaz veya kopyalarını dağıtamazsınız. Centric Software’in ürünleri veya hizmetleri hakkında aldığınız teknik veya fiyat bilgileri dahil herhangi bir bilginin “Gizli” sayıldığını kabul ediyorsunuz.  Bu Gizli bilgileri yalnız kurumunuz içinde sırf bu ürünlerin veya hizmetlerin Centric Software’den satın alınmasını değerlendirmek amacıyla dahili olarak tartışabilirsiniz.

Herhangi bir Gizli bilgiyi kendi gizli bilgilerinizi korumak için kullandığınız yöntemle koruyacaksınız; gizliliklerini korumak ve Gizli bilgilerin ifşa edilmesini ve yetkisiz olarak kullanılmasını engellemek için makul olandan az olmayan bir derecede.

Abone olma

Bizden talep ettiğiniz bilgiler veya etkinlikler hakkında ayrıntıları için e-posta almaya ve/veya kayıt yaptırdığınız e-posta abonelikleri için onay veriyorsunuz. Bu bizi üzecek olsa da fikrinizi değiştirebilir ve herhangi bir zamanda abonelikten çıkabilirsiniz; e-postalarımızda bunu yapmak için bir bağlantı bulunmaktadır.  Ayrıca abonelikten çıkmak için  marketing@centricsoftware.com  ile de iletişime girebilirsiniz.

Sorumluluktan Muafiyet

Davranışlarınızdan, kişisel yaralanmalarınızdan ve malınızdan Centric Software veya etkinlik organizatörlerinin, satıcıların ve mülk sahiplerinin değil sizin sorumlu olduğunuzu kabul ediyorsunuz. Özellikle kendi adınıza ve mirasçılarınız, terekeniz, halefleriniz ve temlik alanlarınız adına Centric Software ve sınırlı olmamak kaydıyla katıldığınız ve/veya bulunduğunuz etkinliklerden herhangi birinin arazi sahipleri, prodüktörler, sponsorlar, eş sponsorlar, reklam verenler, organizatörler, materyal tedarikçileri, satıcılar, bayiler, gönüllüler ve/veya yükleniciler dahil tüm ilgili etkinlik organizatörlerinin ve yukarıdakilerin her birinin çalışanlarını, asillerini, müdürlerini, pay sahiplerini, vekillerini, üyelerini, yöneticilerini, iştiraklerini, temsilcilerini, avukatlarını ve sigortacılarının (topluca “İbra Edilen Taraflar”) etkinliğe katılmaktan doğan veya herhangi bir şekilde ilgili olan her türlü dava, talep, iddia veya masraf (avukatlık ücretleri ve yasal masraflar dahil) karşısında zararını tazmin etmeyi, zarar görmemesini sağlamayı ve borçtan ibra etmeyi kabul ediyor ve yasanın izin verdiği en geniş ölçüde İbra Edilen Tarafları her ne sebeple olursa olsun (sınırlama olmaksızın mala gelen hasar veya kayıp (örneğin sahip olduğunuz veya kontrol ettiğiniz bir aracı İbra Edilen Tarafların sahip olduğu veya kontrol ettiği alanlara park etmeyi seçmeniz), bedensel yaralanma, tıbbi tedavi ve ölüm dahil) etkinliğe katılmak veya bulunmak ile ilgili doğrudan veya dolaylı olarak ortaya çıkan, bağlantılı veya ilgili olan taleplerden, iddialardan, davalardan, tazminat taleplerinden, kayıplardan, borçlardan, masraflardan ve giderlerden, öngörülebilir olsun veya olmasın ya da İbra Edilen Tarafların kusurlu eylemleri veya ihmallerinin katkısı olsun olmasın tam olarak ve sonsuza kadar ibra ediyor, borçtan kurtarıyor, azat ediyor ve dava etmemeye söz veriyorsunuz. İBRA EDİLEN TARAFLARIN ETKİNLİK İLE İLGİLİ AÇIK VEYA ZIMNİ HİÇBİR BEYAN VEYA TAAHHÜTTE BULUNMADIĞINI onaylıyor ve kabul ediyorsunuz.  İbra Edilen Tarafların hiçbir koşul altında sonuçta ortaya çıkan, dolaylı, genel, özel veya benzer zararlardan sorumlu olmayacağını kabul ediyorsunuz. Ayrıca California Medeni Kanunu Bölüm 1542’nin hükümlerinden feragat (veya bilinmeyen talepler hakkında benzer bir başka hukuk veya hüküm) dahil, bu feragat ve ibrayı kabul ettiğiniz zaman bilmediğiniz, etkinliğe katılmak veya etkinlikte bulunmak ile ilgili tüm hak taleplerinden feragat ediyorsunuz.

Hukuken Bağlayıcılık

Bu Şart ve Koşullar hukuken bağlayıcı bir sözleşmedir ve geçerli yasa altında izin verilen azami ibra ve muafiyeti sağlamak için geniş bir şekilde yorumlanacaktır. Geçersiz veya uygulanamaz bulunan hükümler bu Şart ve Koşullardan ayrılacak ve diğer hükümlerin geçerliliğini veya uygulanabilirliğini etkilemeyecektir. Şart ve Koşulları okudunuz ve Sorumluluktan Muafiyet bölümü dahil içeriğini tam olarak anladınız.

Etkinlik Kuralları ve İptal

Herhangi bir etkinlik İbra Edilen Tarafların makul kontrolü dışındaki koşullar nedeniyle iptal edilirse İbra Edilen Tarafların yeniden programlama veya sizin etkinlikle bağlantılı yaptığınız masraf ve/veya giderleri ödeme yükümlülüğü olmayacaktır.  Etkinlik veya bu Şart ve Koşullar ile ilgili üçüncü taraf lehtar yoktur.   Etkinlikteki direktiflere ve işaretlere uymayı kabul ediyorsunuz. Davetiyenizi başkasına devredemeyeceğinizi anlıyorsunuz. Centric Software girişi veya katılımı herhangi bir zamanda ve sebeple kendi takdiriyle reddetme hakkına sahiptir.

Uygulanacak Hukuk

California Eyaleti uygulanacak hukuk olarak görev yapacak ve San Mateo County bu Şart ve Koşullar ile ilgili herhangi bir anlaşmazlık veya iddia için yargılama yeri olarak görev yapacaktır.

versiyon 1 2020.05.20