California

655 Campbell Technology Parkway,
Suite 200
Campbell, CA 95008 USA

Phone: +1 408 574 7802
Fax: 1 408 377 3002

TÜM YAZILAR

Kozmetik için ERP Yazılımı En İyi Teknoloji Yatırımı mı?

4 DAKİKALIK OKUMA
TwitterFacebookLinkedInWhatsApp

Kozmetik ve kişisel bakım sektöründe faaliyet gösteren perakendecilerin, markaların ve üreticilerin pazarda karşı karşıya kaldıkları sorunlarla baş etmeleri, rekabetten kopmamaları ve müşteri memnuniyetini sürdürmeleri için dijital dönüşüm şarttır. Müşterilerin hızla değişen zevkleri, çok sıkı takip edilen mevzuat, şartnamelere uymak ve üretim zinciri içindeki takip edilebilirliği sağlamak için yapılan değişiklikler, karmaşık tedarik zinciri ve geniş ürün yelpazesi idare edilmesi kolay işler değildir.

Yeni ürün geliştirme başarısını artıracağını, ürün portföyünü optimize edeceğini, ürünün karmaşıklığını yöneteceğini, ürünün pazara çıkış hızını hızlandıracağını, maliyetleri azaltacağını ve sizi son tüketiciyle yakınlaştıracağını iddia eden pek çok teknoloji var. Kozmetik ve kişisel bakım sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin sorması gereken soru şu: hangi dijital dönüşüm çözümü en iyi yatırım getirisi sağlayacak?

Kozmetik ve kişisel bakım şirketleri, Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) yazılımını envanter yönetimi, lojistik, depolama ve envanter tedariki gibi operasyonel işlerde yaygın olarak kullandığı sistemlerden biridir. Ancak, zamanın ve finansal kaynakların kısıtlı olduğu durumlarda ERP her derde deva bir çözüm olmayabilir. Kozmetik ve kişisel bakım markaları, bu kadar önemli bir ticari yatırım kararını nasıl vermelidir?

Kozmetik ERP Yazılımı Pazar Şartlarındaki Bütün Zorluklara Karşı En İyi Çözüm müdür?

ERP’yi anlamak

Önce, modern bir ERP çözümünün işlevine ve faydalarına bakarak sık sorulan bazı sorulara ışık tutalım.

Fiziksel Varlık Yönetimi ve Ticari Faaliyetler için ERP

Yükseltilmiş bir ERP sistemi kullanan depo ve sipariş takibi yöneticileri, finans departmanındakiler ve benzer operasyonel rolleri olan yöneticiler, raporları zamanında ve daha az hatayla almanın faydasını görecek, dolayısıyla hem perakende hem de çok kanallı operasyonlarında daha sağlıklı ve daha etkili kararlar alabilecektir.

Fiziksel varlıkların yönetimini kapsayan modern ERP sistemleri azımsanamayacak bir yatırım getirisi sağlayacaktır. ERP çözümleri bir işletmenin ticari faaliyetlerine odaklanarak müşteri hizmetleri, finans, muhasebe, dağıtım, işçilik, sevkiyat ve lojistik gibi günlük idari işleri ele alır. Bir ERP sistemi, işletmelerin satış, satın alma, sipariş takibi, insan kaynakları tahsisi gibi süreçlerinin yönetilmesine yardımcı olabilir; ayrıca maliyet, fiyat, ürün marjı başta olmak üzere belli başlı ticari faaliyetlerle ilgili bilgileri tek bir merkezde toplayabilir.

ERP aslında bitmiş bir ürünü geliştirme aşamasından sonra devralır. Envanter yönetimi, lojistik, depo tedariki gibi alanlarda faaliyet göstererek üretimi tamamlanmış bir ürünü mağaza raflarına kadar taşıyabilir. Daha dar bir alana odaklanan ERP yazılımı, ticari faaliyetlere dair oldukça kapsamlı veriler sağlayabilir ki bu da stratejik ticari kararların daha sağlıklı verilmesine yardımcı olabilir. Bir ERP yazılımı, maliyet, sevkiyat, satış ve takip gibi şirketin başarılı olmasında yadsınamayacak payları olan ticari hareketlerle ilgilenmesi için tasarlanmıştır.

ERP Yazılımı Yeni Ürünlerin Geliştirilmesini Yönetebilir mi?

Yükseltilmiş bir ERP çözümü, üretimi tamamlanmış bir ürünün ticari hareketlerini takip etmeye yönelik çok faydalı işlevlere sahip olabilir ama kozmetik ve kişisel bakım şirketleri için çok önemli bir özelliğe sahip değildir: yeni ürün geliştirilmesi.

Günümüzde ürün yelpazeleri hiç olmadığı kadar genişledi ve karmaşıklaştı. Kozmetik ve kişisel bakım şirketleri de, trend ürünleri mümkün olan en hızlı şekilde ve en düşük maliyetle piyasaya sürmeye çalışırken yenilikçi ve şeffaf olmak, çevre dostu malzemelere yönelmek ve pek çok yasal düzenlemeye uymak durumunda kalıyor. Ürün geliştirmek zordur; doğrusal bir süreci takip etmez ve çok fazla iş birliği gerektirir. İyi bir fikir, güçlü iş birliği, yaratıcılık ve yinelemeli tasarım her şey demektir.

ERP sistemleri maliyet, sevkiyat, satış ve takip gibi konulara odaklanacak şekilde tasarlandığı için yoğun iş birliğine dayanan bu yaratıcı süreçleri yönetemez. Önemi giderek artan yeni ürün geliştirme süreçleri için bambaşka bir dijital çözüm gerekir.

Sıra Ürün Yaşam Döngüsü Yönetiminde (PLM)

Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi (PLM), markayla özdeşleşen süreçleri destekleyerek, müşteri ilişkilerine yardımcı olarak ve ürünlerin benzerlerine göre farklılaşmasını sağlayarak satışlara da katkıda bulunan bir dijital dönüşüm çözümüdür. Fikir aşamasından son noktaya kadar tüm ürün yaşam döngüsünün yönetimini ele alır. Kozmetik sektörünü ele alırsak, bir ürününün yeni bir markayla mı yoksa yeni bir formülle mi piyasa sürülmesinin daha iyi olacağının kararının verilmesinde rol alır. PLM aslında şu sorunun cevabını verir: Ne yapalım ve nasıl yapalım?

Kısa yaşam döngüsü olan ve sık sık değişiklik yapılması gereken çok sayıda ürüne sahip çok kategorili perakendeciler uzunca bir süredir PLM çözümlerini kullanıyor. Ürün yaşam döngülerinin kısa veya uzun olabileceği, hızın önem kazandığı, çok karmaşık olabilen yasal düzenlemelere uyulma zorunluluğu olan, kalite kontrolün ön plana çıktığı kozmetik ve kişisel bakım sektöründe modern bir PLM çözümü, paha biçilemez bir araç olabilir.

PLM olmazsa, kozmetik ve kişisel bakım şirketleri yeni bir ürün geliştirirken e-posta, hesap tablosu veya mesela Dropbox gibi miadını doldurmuş araçları kullanmak durumunda kalabilir.

Formülasyon bilgisini, tedarikçi bilgisini, yasal düzenlemelerin gereklerini ve ürün kâr marjı hesaplamalarını miadı geçmiş araçlarla takip etmek karman çorman bir işe dönüşebilir ve çalışanlarınızın çok değerli zamanını gereksiz yere kaybetmesine sebep olabilir. Hem hata payı, hem de ürünleri toplatmak zorunda kalma riski artar.

Ürünle ilgili bütün bilgileri bir arada tutan merkez görevini üstlenen PLM sistemleri, karmaşık üretim süreçlerini düzene sokar; dünyanın her yerinden erişilebilen gerçek zamanlı bir veri kaynağı işlevini görür. Bir PLM çözümünün şeffaflık getirdiği için rahatça takip edebilmenizi sağladığı yinelemeli ürün geliştirme süreçleri arasında fikir geliştirme, tasarım ve formülasyon, tedarik, üretim, ürün çeşitliliği ve kanal planlaması, paketleme, çizim ve çizim provası gibi pek çok zaman ve emek gerektiren iş bulunmaktadır. Kozmetik ve kişisel bakım sektörünün kendine has gereksinimlerini karşılar; daha randımanlı bir çalışma sağlar, maliyeti yüksek hataları ve iş tekrarlarını azaltır, böylece kâr marjlarını yükseltir, mevcut trendlere uygun ürünlerin piyasaya daha hızlı sürülmesini sağlar.

Kozmetikte ERP ve PLM Yazılımlarının Kesiştiği Yerler

Hem ERP hem PLM çözümlerinin kozmetik ve kişisel gelişim sektörlerinde önemli bir rolü vardır. Modern ve doğru uygulanmış bir çözüm oldukları takdirde şirketlere önemli bir yatırım getirisi sağlayan stratejik bir varlığa dönüşürler.

Kozmetik sektöründe ERP çok değerlidir ama modern bir PLM sistemi yoksa yapabilecekleri sınırlı kalır. Ürünle ilgili veriler doğru değilse ERP de işini tam olarak yapamaz. Bir ERP çözümünün tüm kurumu kapsayan sonuçlar üretebilmesi için girilen verilerin %99 doğru olması gerekir.

Güçlü bir PLM çözümü olduğu takdirde kozmetik sektöründeki bir ERP sisteminin de gücü büyük oranda artacaktır. ERP, ürünün üretim aşamasından sonraki hareketlerinin takibi için çok önemliyken, PLM çözümü kozmetik ve kişisel bakım markalarının ürün geliştirme sürecinin merkezindedir.

PLM çözümünün en iyi yanlarından biri, ürünle ilgili bütün bilgilerin toplandığı bir merkez olduğu için, ürün verileri için dijital bir temel oluşturarak ERP’nin işlevini daha da güçlendirmesidir. Modern ve çok yönlü PLM çözümleri başka platformlarla kolayca entegre olabilir. PLM, fikir aşamasından tüketiciye kadar tüm süreçlerde stratejik kararlar alınmasına yardımcı olan bir çözümdür. Ürünlerle insanları birbirine bağlayabileceğiniz ürün geliştirme süreçlerinin başlıcalarını şöyle sıralayabiliriz:

  • Fikir üretme ve inovasyon
  • İş akışlarını ve görev yönetimini optimize etme
  • Yeni ürün lansmanlarını ve formül geliştirilmesini hızlandırma
  • Karmaşık ürün portföylerini yönetmek
  • Tedarikçilere gönderilen taleplerin yönetimi ve ortak ürün geliştirme
  • Ambalaj ve etiket çizimleri ve çizim provaları
  • Kaliteyi ve mevzuata uyumluluğu kontrol etmek
  • Ürünle ilgili her şeyin takibini yapmak

Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri işletmeniz için en iyi yatırım siyah ve beyaz kadar keskin çizgilerle ayrılmış bir ERP sistemi olmayabilir. ERP, kozmetik ve kişisel bakım şirketinize finansal ve stratejik katkıda bulunabilir. Öte yandan PLM, markanızın daha müşteri odaklı olmasına, yenilikçi ve kârlı ürünler çıkarmasına, maliyetleri azalmasına ve piyasadaki değişime daha hızlı cevap vermesine, bir ERP sisteminin yapamayacağı şekillerde yardımcı olur.