California

655 Campbell Technology Parkway,
Suite 200
Campbell, CA 95008 USA

Phone: +1 408 574 7802
Fax: 1 408 377 3002

TÜM YAZILAR

Kozmetik ve Kişisel Bakım Ambalaj Çizim Yönetimi Yazılımı Kullanmak İçin En İyi 5 Sebep

3 DAKİKALIK OKUMA
TwitterFacebookLinkedInWhatsApp

Sürekli değişen tüketici trendlerinin ve “hızlı güzellik” kültürünün şekillendirmeye devam ettiği kozmetik ve kişisel bakım sektöründe faaliyet gösteren şirketler giderek artan yeni ürün ve daha geniş kategori baskısı altında bir de katı yasal düzenlemelere  ayak uydurmak zorunda kalıyor. Piyasaya rakiplerinden daha hızlı ürün çıkarmak amacıyla ambalaj çizim yönetimi yazılımı kullanarak ürün geliştirme sürecinin bu önemli adımını modernize eden işletmelerin bir bildiği var.

Etiket ve ambalajın, tüketicilerin karar vermesinde çok etkin bir rolü vardır. Tüketicilere ürünün özelliklerini ve marka olarak sizin neyi vaat ettiğinizi aktararak satışları doğrudan etkiler. Ambalaj, etiket ve çizim yönetimi, farklı alanlardaki çalışmaları bir araya getirmesi gereken çok katmanlı bir iştir. Sorunsuzca halledilmezse marka itibarınız ve dolayısıyla bilançonuz zarar görebilir.

Çoğu kozmetik ve kişisel bakım şirketi halen e-posta, hesap tabloları, PDF dosyaları, birbiriyle entegre olamayan eski sistemleri kullanıyor. Bu da tutarsız ve düzensiz iş akışlarına sebep oluyor. Sonuçları tahmin etmek zor değil:

  • iş tekrarı
  • karmaşık onaylama süreci
  • mevzuata uygun olmama ihtimali
  • yüksek hata payı
  • zaman ve gelir kaybı

Şirketler, etiket ve çizim sürecini daha randımanlı yönetmeleri yönündeki gerekliliği nasıl çözebilir?

Kozmetik ve kişisel bakım şirketlerinin piyasanın kendine özgü zorluklarıyla baş etmek, hataları azaltmak, zaman kazanmak ve sektör lideri olabilmek için güçlü, kullanıcı dostu, bulut tabanlı, uçtan uca bir ambalaj çizim yönetimi yazılımı kullanması gerekir.

Yeni bir sistemin kurulumu zahmetli bir iştir. Şirketinize dijital dönüşüm yaşatacağını vaat eden çok sayıda çözüm sağlayıcının olduğu bir ortamda hangisini seçeceğinize karar vermek, üzerinde durulması gereken ilk basamaktır. Maliyet ve atıl süre her zaman göz önünde bulundurulması gereken unsurlardır elbette; ama asıl üzerinde durulması gereken konu, neden hızlı yatırım getirisi beklenen bir ambalaj çizim yönetimine ihtiyaç duyulduğu olmalıdır.

Bir ambalaj çizim yönetimi çözümü kullanmak için en iyi 5 sebebe ve çözümün olmazsa olmaz özelliklerine göz atın.

Ambalaj çizim yönetimi çözümü kullanmak için en iyi 5 sebep

1. İletişimi Güçlendirerek İş Birliğini Artırın

Ambalaj çizim yönetimi süreci, çok sayıda farklı katılımcının, farklı departmanların, baskı ve tasarım gibi üçüncü tarafların birbiriyle paslaşarak çalışması gereken karmaşık bir süreçtir. E-posta eklentileri ve dosya paylaşma servisleri gibi emek yoğun çözümler, bu kadar önemli bir işi hakkını vererek yönetebilmek için gereken gerçek anlamda iş birliğine dayalı bir platform sunmaz.

Şirketlerin çizim versiyon kontrolüyle ve şablon kütüphanesiyle ilgili sorunlar yaşaması, organize olamayan dağınık iş akışları yüzünden çok değerli zaman kaybı yaşaması sık görülen durumlardır. Dahası, düzgün işleyen bir sistem olmadığında kimin hangi konudan sorumlu olduğu çok belirgin olmayabilir.

Aldığı parayı hak eden her ambalaj çizim yönetimi çözümü, önceliği sürece dahil olan herkes arasındaki iletişimi, dolayısıyla iş birliğini güçlendirmeye verir. Değerlendirdiğiniz sistemin aynı anda çok sayıda yorum girilmesine imkan verip vermediğini mutlaka kontrol edin. Ayrıca, kullanıcı bazında tüm onay ve ret kararları da dahil, bütün denetim geçmişini verebiliyor olması gerekir. Çizim konusunda da, versiyonlar arasındaki farkları belirgin bir şekilde ortaya koyarak kıyas yapmaya olanak vermesi çok önemlidir.

2. Mevzuata Uygunluğu ve İzlenebilirliği Yönetin

Kozmetik ve kişisel bakım markalarının etiket ve ambalajda kullandıkları içeriğin kontrol edilmesi ürünün piyasa çıkışını hızlandırır, mevzuata uygunluğu takip eder, böylece markanızın itibarını korur.

Formüllü kozmetik ürünlerinin etiket ve çizimleri için geçerli olan bölgesel yasal düzenlemeler hem çok karmaşık olabilir hem de hızla değişebilir. Örneğin, İsviçre’de etiketler üzerinde dört dil bulunması zorunluluğu vardır. İngiltere’deyse, organik ürünler için kullanılması gereken logo yeni değiştiği için bütün organik ürün etiketlerinin güncellenmesi gerekmektedir.

Etiket ve ambalajın satış yapılan bölgenin yasal düzenlemelerine hızla ayak uydurabilmesi, ürünlerin piyasaya daha hızlı çıkabilmesi, şirketlerin etiketleri tekrar basmak zorunda kalmasına veya raflardan toplamasına sebep olabilecek masraflı hatalardan kaçınması için şarttır.

3. Küresel Çeviri Yönetimini Kolaylaştırın

Sektör lideri olmak ve yeni pazarlara açılmak isteyen kozmetik ve kişisel bakım markalarının etiket ve çizimlerdeki metinleri çevirtmesi gerekmektedir. Çoğu kez küçük bir ayrıntıymış gibi düşünülerek son ana kadar göz ardı edilen bu iş, tahmin edilenden daha zahmetli ve zaman alan bir süreç olabilir.

Ambalaj çizim yönetim programınızın ürünle ve paketlemeyle ilgili bütün bilgilere kolayca erişebilmesi, farklı dillerde yerelleştirilmiş etiketleri anında oluşturabilmesi, bu arada her bölgenin bağlı olduğu yasal düzenlemeleri kontrol edebilmesi gerekir.

4. Kullanıcı Dostu, Bulut Tabanlı ve Gerçek Zamanlı

Günümüzün küresel çalışma ortamında çalışanlar farklı yerlerden, farklı zaman dilimlerinde ve muhtemelen evlerinden çalışabiliyor. Yeni bir sisteme geçildiğinde kullanıcıların o sistemi beğenmesi, sistemin başarısı için çok önemlidir. Kullanıcıların o sistemi beğenmesinde de kolay ve göze hoş gelen bir arayüzün payı büyüktür. Yeni bir ürün çizim yönetimi paketini uzaktan devreye sokabilmek ve kullanıcılara eğitim vermek de eşit derecede önemlidir.

Çalışanlar farklı zaman dilimlerindeki farklı yerlerde olabileceği için de sistemin gerçek zamanlı olarak çalışması ve güncellenmesi gerekir. Çalışanların işlerini her yerden yapabilmesini, en güncel bilgilere erişebilmesini, ürünlerin piyasaya çıkışı sürecinde hiç zaman kaybedilmemesini sağlamalıdır.

Yeni bir ambalaj çizim yönetimi çözümü araştırırken müşteri referansları, durum incelemeleri ve kullanıcı memnuniyeti istatistiklerini isteyin.

5. Tek Veri Kaynağı

Çalışanlarınız çizim provalarını, yorumları ve onay görüşmelerini e-posta içinde veya bilgisayarlarında tuttuğu için ne kadar zaman kaybedildi ve ne kadar hata yapıldı? Peki ya PDF dosyaları bir oraya bir buraya gönderilip durduğu, düzeltmeler kağıt kalemle yapılıp sonradan tarandığı için mi? Ayrıca, ürün yönetimi, kalite kontrol, grafik, hukuk gibi farklı departmanlarda ama aynı ürün üzerinde çalışanların birbiriyle uyumlu olmayan sistemler kullanmasından kaynaklanan sorunlar da sık görülen bir durumdur.

Kullandığınız ambalaj paket yönetimi programının etiket, ambalaj ve ürün geliştirmeyle ilgili bütün bilgileri tek bir kaynaktan verebiliyor olması gerekir. Böylece bütün onaylar, düzeltmeler, iş akışı süreçleri ve iletişim aynı sistem üzerinden gerçekleştirilir, anında kaydedilir ve işe dahil olan herkes dünyanın neresinde olursa olsun bunları görür.

Ayrıca, sistemin Adobe ve Solidworks gibi tasarım programlarıyla sorunsuzca entegre olması, ERP gibi ayrı sistemlere de bağlanabilmesi gerekir.

Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi (PLM)

Etiket ve ambalaj çizim yönetimi, tüm ürün yaşam döngüsü içinde önemli bir yer tutar. O yüzden de, işletmeniz için en doğru ürün yaşam döngüsü yönetimi (PLM) sisteminin, bir ambalaj çizim yönetimi çözümünden beklediğiniz her şeyi, hatta daha fazlasını verebilmesi gerekir.

Centric Software’in 1 numaralı PLM çözümü, kozmetik ve kişisel bakım şirketlerinin daha randımanlı bir ürün geliştirme süreci geçirmesi için iş akışlarını, tedarik zincirlerini, maliyetleri ve başlangıçtan son safhaya kadar bütün zamanı kontrol eder. Centric, pazar odaklı, bulut tabanlı, kullanımı kolay, kurulumu hızlı bir teknoloji geliştirmek için kozmetik ve kişisel bakım markalarıyla birlikte çalışmaktadır. Kullanıcıların tek bir veri kaynağı üzerinde çalışmasını sağlayarak tek bir dijital platform üzerinden ürün inovasyonunu hızlandırır, tedarikçilerle ilişkileri iyileştirir, formül yönetimini kolaylaştırır, paketlemeyi geliştirir, ayrıca yerel mevzuata uygunluğu, kaliteyi ve izlenebilirliği kontrol eder.

Centric PLM, ambalaj özetini doğrudan ürün özetine bağlayarak verimliliği artırır. Kullanıcılar ambalaj kütüphanesinden daha önceki ürün özelliklerini, materyalleri, boyutları, marka beyanlarını, içindekiler listesini ve daha fazlasını bulabilir. Ambalaj örnekleri çıkartmak üzere Canvas şablonları oluşturur, PLM ambalaj bilgisine bağlı olduğu takdirde değişiklikleri otomatikman yapar, farklı dillerde etiketleri kolayca oluşturur, bağlı bulunduğu yasal düzenlemelere uyulup uyulmadığını kontrol eder.

PLM, etiket ve çizim yönetiminde merkezi görev üstlenerek çalışanlar arası iş birliğini, iletişimi, proje yönetimini, prova ve oluşturma süreçlerini büyük oranda geliştirir.

Sonuç

Kozmetik ve kişisel bakım sektöründe faaliyet gösteren şirketiniz için en doğru ambalaj çizim yönetimi sistemi, hatalara açık manüel süreçleri ortadan kaldırır, bitmek bilmeyen revizyonlara son verir, yasal düzenlemelere uyulup uyulmadığını kontrol eder, ürünün piyasaya çıkış süresini hızlandırır ve sürece dahil olan herkesin erişebileceği tek bir veri kaynağı sunar. PLM gibi dijital dönüşüm çözümleri, karmaşık ambalaj çizim yönetimi sürecini modernize ederek pürüzleri ortadan kaldırır, kozmetik ve kişisel bakım markanızın gelecekteki başarısını garantilemesine yardımcı olur.