California

655 Campbell Technology Parkway,
Suite 200
Campbell, CA 95008 USA

Phone: +1 408 574 7802
Fax: 1 408 377 3002

TÜM YAZILAR

Kozmetik ve Kişisel Bakıma Özel PLM ile Uygunluk Biliminde Uzmanlaşın

2 DAKİKALIK OKUMA
TwitterFacebookLinkedInWhatsApp

Kozmetik ve kişisel bakım şirketleri, mevzuata uygunlukla ilgili sıkıntılarını kitaba uygun olarak nasıl aşabilir?

Ürün geliştirmenin her aşamasında, içeriğin ve üründeki potansiyellerinin analiz edilmesinden test, depolama, etiketleme, paketleme ve ürün taleplerine kadar ekipler mevzuata uygunluğu sağlamalıdır. Zaman ve kaynak gerektirir, ancak gereklidir. Mevzuata uyumda atılacak yanlış adımlardan kaynaklanan mali ve itibari zarar çok büyüktür.

Mevzuata uygunluk her zamankinden daha zor hale geldikçe, kozmetik ve kişisel bakım markaları, perakendeciler ve üreticiler modern, doğru ve güncel uygunluk süreçlerini yönlendiren çözümlere ihtiyaç duyuyor.

Mevzuata Uygunluk ve PLM ile ilgili en büyük zorluklar nelerdir?

Güncel ve düzenli kalmak

Yasal şartnameler sürekli değiştiğinden şirketlerin her ürüne ait gerekli tüm yasal belgeleri içeren bir Ürün Bilgi Dosyası tutması gerekir. Denetlemede bu belgelerin güncel olmadığı veya eksik olduğu anlaşılırsa, büyük olasılıkla ciddi sorunlara neden olacaktır.

Mevzuata uygunluk, çoğu kez farklı departmanlara ve hatta tedarikçilere kadar uzanan ciddi miktarda verinin oluşmasına sebep olur. İşletmelerin sürekliliği sağlamak, zamandan tasarruf etmek, hataları ve iş tekrarlarını azaltmak ve nihayetinde mevzuata uyumu korumak için bu verileri tek bir alanda birleştirmesi gerekir.

Uluslararası düzenlemelerdeki farklılıklar

Düzenlemeler ekonomik alanlarda ve ülkeden ülkeye farklılık gösterir. Kozmetik ve kişisel bakım şirketlerinin, doğru kuralların takip edildiğinden emin olmak için her bölgeye özel ürün bilgilerini, mevzuata uygun içerik veritabanlarıyla doğrudan birbirine bağlayabilmesi hayati önem taşımaktadır.

Bölgesel mevzuatlara uygunluğu sağlamak için mevzuata uyumu denetleyen veri ve süreçlerini etkin bir şekilde yönetebilen ve düzenleyebilen kozmetik ve kişisel bakım markaları, perakendeciler ve üreticiler, yalnızca maliyetli riskleri azaltmakla kalmaz, aynı zamanda ulusal ve küresel olarak yeni pazarlara yayılarak rekabet avantajı elde edebilir.

Tüketici eğilimleri

Tüketiciler ürünlerin nasıl yapıldığı hakkında daha fazla şey bilmek istediğinden, şirketler kullandıkları malzemelerin, üretimin ve tedarik zincirinin mevzuata uygun olduğunu garantilemek için hepsini takip edebilmek ve net olarak görmek ister. Daha sağlıklı ve daha sürdürülebilir seçeneklere yönelik artan taleple birlikte, şirketlerin kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinde ve bu ürünlerin içeriklerinde “doğal” ve “organik” gibi terimler kullanırken, bu terimlerin kast ettiği teknik tanımlara ve kriterlere uyduklarından emin olmaları gerekmektedir.

Geleceğe yönelik mevzuata uygunluk süreçleri

Kozmetik ve kişisel bakım şirketlerinin geleceği düşünerek hareket etmesi gerekir. Tüm dünyada yasal düzenlemeler değişip eşitlik ve sürdürülebilirliğe doğru kayarken, şirketler mevzuata uygunluğun ürün geliştirme döngüsünün ve tedarik zincirinin ayrılmaz bir parçası olmasını sağlamak için yenilikçi çözümlere ihtiyaç duyar.

Mevzuata uygunluk kontrollerini kolaylaştırma

Kozmetik ve kişisel bakım markaları ve perakendecilerinin ürünleri verimli bir şekilde piyasaya sürmek için ürünlerle ilgili sorunları hızlı bir şekilde belirlemesi ve hangi tedarikçilerin en etkili şekilde performans gösterdiğini net bir şekilde görebilmesi gerekir. Üreticilerin mevzuatla uyumsuzluğu hızlı tespit etmesi, ürün geri çağırma risklerini azaltır, markalar ve perakendeciler arasında güven oluşturur ve işletme itibarını korur.

Ürünle ilgili beyanı doğrulama

Hatalı etiketleme veya ürün beyanları, rakiplerin veya kanun koyucuların sizi zor durumda bırakmasına, yüz kızartıcı ve maliyetli geri çağırmalara, ürünlerin yeniden ambalajlanması ve pazarlanması masraflarına neden olabilir. Beyanla ilgili hatalar nadirdir ancak etkisi büyüktür.

Verimli tedarikçi yönetimi

Tedarikçi ağları doğru şekilde izlenmezse markalar, perakendeciler ve üreticiler mevzuata aykırı düşme riskleriyle karşı karşıya kalır. Üçüncü taraf tedarikçilerle iletişimi geliştirmek, daha fazla iş birliğine dayalı ilişkiler kurarken zaman ve para kaybettiren mevzuat hatalarını ortadan kaldırmak için önemlidir.

Kozmetik ve kişisel bakıma özel PLM ile mevzuata uygunluğu yönetme

Kozmetik ve kişisel bakım markalarına, perakendecilere ve üreticilere özel tasarlanan Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi (PLM) çözümleri, içerik testinden paketteki beyanlara kadar tüm ürün yaşam döngüsü boyunca kalite ve mevzuata uygunluğu korumaya yönelik bütünleşmiş bir yaklaşımla temel mevzuata uyum zorluklarını ele alır.

Fikir aşamasından tüketiciye kadar ürünle ilgili tüm verilerin dinamik ve gerçek zamanlı bir belleği olarak hizmet veren PLM, tüm kategorilerdeki tüm ürünler için bütün tedarik zincirinde eksiksiz görünürlük ve şeffaflık sağlar. Ekipler ürün kalitesi, mevzuata uygunluk ve kozmotovijilans konularına derinlemesine incelemek, fabrikaları denetlemek, Kabul Edilebilir Kalite Sınırlarını (AQL) ölçmek, tedarikçi performansını izlemek ve tedarikçilerle iş birliği yapmak için panolar, analizler ve mobil uygulamalardan oluşan bir kombinasyon kullanır.

PLM, Kalite ve Mevzuat İşleri yöneticilerine laboratuvar formülasyon analizleri, tedarikçilerden gelen içerik listeleri ve test raporları dahil olmak üzere bir ürünü onaylayıp onaylamamaya karar vermeleri için ihtiyaç duydukları tüm güncel bilgileri sunar. İyileştirilmiş görünürlük, ürün perakendeye gittiğinde maliyetli kalite sorunlarını azaltmak için kalite kontrolünü kolaylaştırır.

Etkili bir kozmetik ve kişisel bakım PLM’i, her bir bileşenin INCI Adı, CAS numarası, kimyasal adı, işlevleri ve doğruluk ve mevzuata uygunluk kısıtlamaları gibi bilgileri içeren, hammadde bileşimi ve etiketlemesi için kullanılan kozmetik içerik veritabanlarıyla bağlantı kuracaktır. Centric PLM, bu entegre verilere dayanarak otomatik olarak içerik listeleri ve gerekli belgeleri oluşturur.

Mevzuata uygun paketleme ve etiketleme oluşturmak genellikle zaman alıcıdır ve hatalara açıktır. Centric PLM, güvenlik ve mevzuata uygunluğu sağlamak için içerikler ve etiketteki beyanlar da dahil olmak üzere en güncel ürün bilgileriyle otomatik olarak oluşturulan şablonları kullanarak ambalaj özelliklerini alma ve paylaşma ve çizim özetleri oluşturma imkanı verir.

Ürünle ilgili tüm verilerin tek bir dijital alanda tutulmasıyla uçtan uca izlenebilirlik sağlanması sayesinde markalar ve perakendeciler, içerik kaynakları, sürdürülebilirlik ve güvenlik hakkında ayrıntılı bilgi isteyen tüketicilerin bu konudaki talebini karşılar.

Mevzuata uymak karmaşıktır ama sizi yavaşlatması gerekmez. Kozmetik ve kişisel bakıma özel Centric PLM’e yatırım yapmak, mevzuata uyumu denetleyen iş akışlarını düzene sokar, sorun çıkma olasılığını azaltır ve yasal düzenlemelere bağlı kalırken pazara çıkış süresini hızlandırır.