California

655 Campbell Technology Parkway,
Suite 200
Campbell, CA 95008 USA

Phone: +1 408 574 7802
Fax: 1 408 377 3002

TÜM YAZILAR

PLM, Tüketici Elektroniği Sektöründe Yeni Ürünlerin Geliştirilmesini Devam Ettiriyor

4 DAKİKALIK OKUMA
TwitterFacebookLinkedInWhatsApp

Tüketici elektroniği sektörü inovasyon üzerinden yürür. Sektörün büyümesinin merkezinde yeni ürün geliştirme bulunur. Son tüketiciye yönelik ürünlerin pek çoğu inovasyona ihtiyaç duyar; ama tüketici elektroniği sektöründeki bir markanın ayakta kalabilmesi hızlı inovasyon yeteneğine, teknolojiyi tüketicilerin ilgisine ve pazar trendlerine uygun şekilde dönüştürebilmesine bağlıdır.

Her tüketici elektroniği markasının farklı bir inovasyon anlayışı vardır. Buna bağlı olarak da her markanın bu konudaki faaliyetleri değişiklik gösterir. Şirket büyüklüğü ve faaliyet alanı gibi değişkenler bir şirketin inovasyonu nasıl ölçtüğünü belirleyen faktörlerdir. Örneğin pazardaki değişikliklere ayak uydurabilme olarak tanımlanabileceği gibi, şirketin trend belirleyici olup olmamasıyla da ölçülebilir. Başka şirketler için inovasyon doğru yeni teknolojilere veya pazarın öncüsü olmaya bağlı olmayabilir. Pazarda büyümek veya eksikliği hissedilen bir ihtiyaç için ilgi çeken bir ürünü piyasaya sürmeyi tercih ediyor olabilirler.

Tüketici elektroniği sektöründe faaliyet gösteren markaların başarılı olabilmesi için kullanıcı deneyimi, stil, marka imajı, pazarlama ve fiyat politikası gibi pek çok değişkeni doğru ayarlayabilmeleri gerekir. Her bir ürünün geliştirilmesi için hesaba katılması gereken çok sayıda unsur bulunduğu düşünülürse, yeni ürün inovasyonu (NPI – new product innovation) ve yeni ürün geliştirme (NPD – new product development) süreçlerini destekleyecek bir ürün yaşam döngüsü yönetimi (PLM) sistemine duyulan ihtiyaç iyice belirginleşecektir.

Centric PLM™, tüketici elektroniği markalarının satış verilerini tutmasını, iletişimi güçlendirmesini, gerekli belgeleri tasnif etmesini, tedarik zincirinde meydana gelen bir değişikliğin bu değişiklikten etkilenen her yerde güncellenmesini sağlayan kapsamlı bir platform kurar. Centric PLM’in inovasyona ve büyümeye ne şekilde yardımcı olabileceğini daha kapsamlı olarak görmek için okumaya devam edin.

1. Ürünleri tek bir veri kaynağı üzerinden geliştirin

NPI ve NPD demek değişim demektir. Bu da tasarımdan teknik departmanlara kadar herkesin yeni veri girişi yapması anlamına gelir. Tipik bir durumda aynı verileri kullanarak çalışan ama farklı işler yapan birden çok departman bulunur.

Böylesine bir hareketlilik içerisinde çok sayıda değişen parça olur. Bu durum da kolayca veri kayıplarına ve tutarsızlıklara neden olabilir. Tek bir yerde birleştirilmiş kapsamlı verilerin tutulmasını ve gösterilmesini sağlayan PLM burada çok kritik bir araç olarak devreye girer.

Bir PLM çözümü kullanarak finansal planlama, ürün yelpazesindeki boşlukları fark etme, rakip analizi çıkarma, belirli bir ürünün üretilmesine ve geliştirilmesine odaklanma gibi pek çok şey yapabilirsiniz. Tüm bunları tek bir yerden yönetilen aynı veri kümesi üzerinde sorunsuzca gerçekleştirebilirsiniz.

Uzaktan çalışmanın devam ettiği, departmanların farklı ülkelere dağılmış olabileceği bir dönemde PLM, bilgileri, şirketlerin kullandığı diğer sistemleri ve insanları merkezi, kullanıma hazır tek bir veri kaynağıyla birleştirir.

Bilgiler gerçek zamanlı olarak güncellenir. Böylece, kimin nereden girdiğinin önemi olmaksızın her zaman doğru bilgiye ulaşılır. Bu bulut tabanlı dijital iş birliği platformu hesap tablosu programlarındaki binlerce sayfanın yerini alıyor.

PLM helps New Product Development for Consumer Electronics

2. Tüketicilerin yön verdiği ürünleri etkin bir şekilde yönetin

Tüketici elektroniğinden bahsederken, anakartları ve pilleri değil, stil ve modadaki trendlerin yönlendirdiği tüketici odaklı ürünleri kast ediyoruz. En gelişmiş teknolojiyi kullanan ürünlerde bile, insanların bu ürünleri almayı ve kullanmayı istemesini sağlayacak bir tasarım çalışması yapılır. Bu tespite verilebilecek en ünlü örnek de iPhone’dur. Dijital iletişim teknolojisinde yaptığı devrimle anılan bir marka olsa da, ilk akıllı telefonlarını çıkartan marka Nokia’ydı. Ancak bu telefonlarda iPhone’da olduğu gibi şık tasarım, kullanışlılık ve pazarlama ögeleri ön plana çıkmadığı için pazarda tutunmayı başaramadı. Tüketici elektroniği ürünlerinde sadece ürünün faydası değil, hem işlevi hem de şekli ön planda tutulmalıdır.

Mühendislik odaklı bütün PLM çözümleri ürün reçetelerini (BOM) yönetebilir, iş akışlarını kolaylaştırabilir. Ama bu, ürün geliştirmeye sadece faydacı bir bakış açısıyla yaklaşmak demek olur. Centric PLM, tasarımla ilgili ögeleri sezgisel bir arayüzle yönetmenize olanak sağlar. Tipik bir örnek vermek gerekirse, aynı kulaklığı beş ayrı renkte ürettiğinizi düşünelim. Diğer PLM çözümlerinde, tek fark sadece renk olmasına rağmen beş farklı ürün reçetesi kullanmanız gerekecektir. Centric PLM’de tüm bu değişkenlerin hesaba katıldığı bir tasarım vardır. Böylece renk çeşidi opsiyonuna sahip tek bir ürün reçeteniz olur. Bu sayede büyük miktarlardaki SKU’lar daha kolay yönetilir, renk kartelasında hatalar ayıklanır ve ürün daha net bir şekilde görülür.

3. Ürün çeşidi görünürlüğünü kullanarak fırsatı kolayca fark edin

Kapsamlı bir PLM size tüm ürün yelpazenizi tek bakışta görebilme imkanı sağlar. İlgili bütün bilgilere tek tıklamayla ulaşabilirsiniz. Makro boyuttaki bu görünüm sayesinde ürün yelpazenizi daha kolay görür, nerelerde daha fazla geliştirme ve yatırım gerektiğini daha iyi anlarsınız. Ürünlerinizi bu şekilde görüyor olmanız yeni ürünlerin geliştirilmesine çok yardımcı olur. Ürün koleksiyonunda nereleri genişletebileceğinize, hangi alanda inovasyona ağırlık vereceğinize (aynı kategorideki ürünlerin hangi özelliklerinin ön plana çıkartacağınıza), mevcuttaki bir ürünü yeni bir pazar için veya aynı müşteri tabanını farklı bir şekilde yeniden hedef alarak piyasaya çıkarmadan önce nerelerinde ince ayar yapacağınıza daha kolay karar verebilirsiniz. Böyle bir bilgi sayesinde daha önce akla gelmeyen önemli bir inovasyona imza atılabilir, PLM çözümünün sağladığı öngörü sayesinde daha önce fark edilmemiş bir ihtiyaç karşılanabilir.

4. Satış ve pazar verilerini alın

İnovasyon, yeni ürün geliştirme denkleminin sadece yarısıdır. Piyasaya sürülen her ürün için, lansmanın diğer tarafında ne olduğuna dair bir hikaye vardır. Bir ürünün performansını doğru anlamak gelecekteki ince ayarlar ve inovasyonlar için çok önemlidir. “Yeni ürünümüz kendi alanında en çok satanları geçti mi?” ve “Bu inovasyonu pazara çıkarmanın maliyeti nedir?” gibi sorular bu sürecin en önemli kısmıdır. PLM’in hatasız verilere kolayca erişmenizi sağlaması bu adımlar için önemli bir geçiş noktasıdır.

Bu veriler satış ekibine önemli ölçüde fikir verecek, yeni bir ürünün kalıcı olup olmadığına, para kazandırıp kazandırmadığına burada karar verilecektir. PLM çözümünün size sağlayacağı performans değerleri, satılan ürünlerin maliyeti ve elde edilen gelir gibi veriler bir sonraki inovasyonun ne olacağını belirlemenize yardımcı olacaktır. Bluetooth hoparlörlerinize yeni bir şekil mi vereceksiniz yoksa kulaklık koleksiyonunuzu metalik renkler ekleyerek geliştirecek misiniz? PLM çözümünüzün sağladığı geçmişe dönük veriler size yol gösterecektir.

Sonuç:

İnovasyon ve yeni ürünler bir anda aklınıza gelen o müthiş fikirden çok daha karmaşık bir süreci içerir. Portföyünüzün büyümesi için yapılan stratejik inovasyonun sürdürülebilmesi için hatasız veriler kullanılması gerekir. Elinizdeki verilerle neler yapabileceğinizi değerlendirirken bazı temel soruları sormanız gerekir. Nerede inovasyon yapacağınıza karar vermek için analitik öngörüden faydalanıyor musunuz? İnovasyonu hatasız bir şekilde ölçebiliyor musunuz? Centric Tüketici Elektroniği PLM & QMS çözümü hem daha yenilikçi olmanıza, hem de maksimum büyüme için stratejik yeni ürünleri geliştirmenize yardımcı olur.