|

14 Tháng Một, 2021

Helly Hansen Boosts Product Innovation with the Power Of 3D

Fast-growing outdoor brand Helly Hansen once struggled with data management, visibility and version control across multiple software platforms. When the Helly Hansen group acquired MUSTO in 2018, integrating a new brand brought additional challenges. However, with innovative digital solutions provided by Centric’s Outdoor PLM and 3D technology, Helly Hansen has been able to harmonize data […]

Full Article

25 Tháng Mười Một, 2020

Sunwin

Với mục tiêu mang lại các công cụ cần thiết cho việc hiển thị trực quan và trao đổi hợp tác để các nhóm Thiết kế và bộ phận R&D có thể tạo ra các sản phẩm có giá trị hơn, Sunwin quyết định triển khai Centric Home PLM vào tháng 3 / 2020. Với […]

Full Article

14 Tháng Mười, 2020

InterDesign

InterDesign phát triển từ một công ty khởi nghiệp nhỏ trở thành một doanh nghiệp quốc tế qua nhiều năm. Cùng với sự tăng trưởng này đòi hỏi các yêu cầu về thời gian phát triển sản phẩm nhanh hơn, giao tiếp hiệu quả hơn giữa các bộ phận với các thông tin được xác […]

Full Article

18 Tháng Năm, 2020

VT Garment

Để đối phó với áp lực ngày càng tăng từ thị trường nhằm giảm thời gian giao dịch mà không ảnh hưởng đến chất lượng, VT Garment cần phải hợp lý hóa các quy trình trên toàn thể sơ đồ tổ chức và cắt giảm thời gian nhập dữ liệu, những công việc trùng lắp […]

Full Article

27 Tháng Một, 2020

Camaïeu

Camaïeu was struggling to manage standardization and collaboration across global teams. Adding to the layers of complexity was a staggering 900 stores across Europe, Africa and the Middle East serving 37 million customers worldwide.   Excel spreadsheets were common within the organisation, and Camaïeu wanted to introduce Centric PLM to replace this outdated way of […]

Full Article

7 Tháng Một, 2020

Deuter Fuels Faster Decision Making with Centric Software

Deuter, leading German producer of backpacks, sleeping bags and outdoor accessories, was experiencing a lack of transparency and coordination across global internal teams as well as with their manufacturer in Vietnam. Increasing numbers of complex, technical products as well as information scattered across different documents and offline materials added more layers of unnecessary complexity to […]

Full Article

Older Posts