Bảng tính so với PLM

Làm cách nào để doanh nghiệp biết được thời điểm chuyển đổi?

blue-arrow

Khi nào doanh nghiệp nên chuyển đổi vào

Là gì chi phí thực sự của Bảng tính

VÌ SAO chuyển qua PLM

Doanh nghiệp đã sẵn sàng thay đổi chưa? Các bộ phận trong công ty đã sẵn sàng để ứng phó với các xu hướng của người tiêu dùng, sự thay đổi của thị trường và những tình huống ngoài dự kiến (chẳng hạn như đại dịch toàn cầu)?

Nếu doanh nghiệp sử dụng Bảng tính để thiết kế, cộng tác, tạo thông số kỹ thuật sản xuất và xây dựng chiến lược, thì câu trả lời ở đây là: Chưa. Các công ty đang phát triển bắt kịp tốc độ bằng cách áp dụng giải pháp Quản lý vòng đời sản phẩm (PLM) công nghệ hiện đại, được xây dựng với mục đích giúp các doanh nghiệp ở mọi quy mô vượt qua sự thay đổi và độ phức tạp.

Nhưng khi nào mới là thời điểm tốt nhất để chuyển từ Bảng tính sang PLM? Và doanh nghiệp có thể thực hiện chuyển đổi trong khi vẫn cung cấp các sản phẩm chất lượng ra thị trường đúng hạn định hay không?

Tham khảo bài viết nói về “Bảng tính so với PLM” để tìm hiểu top 10 dấu hiệu cho thấy Bảng tính cản trở doanh nghiệp và chi phí tiêu tốn cho việc sử dụng chúng lâu dài. Doanh nghiệp cũng sẽ biết thêm về:

  • Cách một nền tảng tập trung trợ lực cho việc thiết kế và sản xuất
  • Cách PLM giảm lỗi và công việc dư thừa
  • Sự liên kết giữa PLM với đội ngũ nhân sự hoạt bát và năng lượng
  • Những số liệu KPI thực tế từ các công ty hàng đầu đã chuyển sang Centric PLM

Doanh nghiệp sẵn sàng để hợp lý hóa mọi hoạt động, chia sẻ chính xác dữ liệu ngay lập tức và nâng cao khả năng cộng tác để doanh nghiệp có thể tập trung vào việc sản xuất các sản phẩm hoàn hảo hay chưa?

TảI sách đIện tử

Trăm nghe không bằng một thấy.

Trăm nghe không bằng một thấy. Giành 60 phút với chúng tôi và bạn sẽ thấy tại sao phần mềm PLM phục vụ sản xuất toàn diện từ Centric hợp lý hóa sự giao tiếp, tăng sự minh bạch, năng suất và độ linh hoạt!