All Webinar Replays

อนาคตธุรกิจแฟชั้นและสิ่งทอหลังวิกฤตการแพร่ระบาด และการนำ Digital Product Lifecycle Management มาใช้ในองค์กร

สัมมนาออนไลน์นี้จะมีการแปลเป็นภาษาไทย  

หลังจากโรงงานได้กลับมาเปิดอีกครั้งหลังจากการล็อกดาวน์เพื่อป้องกันการระบาดของไวรัสโคโรนา ผู้ผลิตเครื่องแต่งกายทั่วโลกจึงต่างหันมามุ่งเน้นให้ความสนใจที่เทคโนโลยีเพื่อช่วยในการปรับตัวให้เข้ากับการดำเนินชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) กระบวนการทำงานต่าง ๆ ที่เป็นไปแบบ manual นั้นคงไม่เพียงพอ จึงต้องมีการนำซอฟต์แวร์เข้ามาช่วยในการทำงานให้รวดเร็วขึ้น ในขณะเดียวกัน Product Life Cycle Management ก็ได้ถูกผสานรวมเชิงดิจิทัลเพื่อเร่งนำผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดให้รวดเร็วที่สุด

คุณจะทำงานร่วมกันกับผู้ซื้อและซัพพลายเออร์ได้อย่างราบรื่นเพื่อนำผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดอย่างรวดเร็วขึ้นได้อย่างไร การดำเนินชีวิตวิถีใหม่ (new normal) กำลังกลายปัจจัยหลักใช่หรือไม่ คุณจะจัดการห่วงโซ่อุปทานที่มีการขึ้นลงแบบนี้ได้อย่างไร

การสัมมนาออนไลน์ครั้งนี้เป็นครั้งแรกในประเทศไทยโดยร่วมมือกับสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย เพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกในอุตสาหกรรมอย่างครอบคลุมพร้อมให้คำแนะนำแก่ผู้ผลิต ในแต่ละช่วงของการสัมมนาจะดำเนินรายการโดดยผู้บรรยายหลักคุณ Jason Lee ผู้อำนวยการฝ่ายขายภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคของ Centric Software

คุณจะได้พบกับการทำงานของ Centric PLM™:

  • การปรับตัวในธุรกิจ เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงด้านความต้องการและห่วงโซ่อุปทาน หลังเกิดการระบาดของไวรัสโคโรนาทั่วโลก
  • เพิ่มขีดความสามารถ ด้วยเครื่องมือการทำงานแบบดิจิตัลบนระบบคลาวด์ เช่น New Centric Quick-Start Collaboration Packages เพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้อย่างรวดเร็ว
  • จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิผล ในตลาดดิจิทัลสำหรับธุรกิจเครื่องแต่งกาย
  • ลดเวลาการทำงาน รวมทั้งเพิ่มความโปร่งใสและความสามารถในการติดตามขั้นตอนต่าง ๆ ของการทำงาน

การสัมมนาออนไลน์นี้เหมาะสำหรับแบรนด์และผู้ผลิตเครื่องแต่งกาย โดยคุณจะได้รับคำแนะนำสำหรับการก้าวผ่านพ้นวิกฤตการณ์นี้ และเติบโตขึ้นอย่างแข็งแกร่ง ด้วยการนำระบบดิจิทัลและเครื่องมือวิเคราะห์มาใช้ เพื่อประโยชน์ในการสร้างข้อได้เปรียบที่แข็งแกร่งทางการแข่งขันทางธุรกิจ ในยุค Contact-free economy!

ลงทะเบียนวันนี้เลย!