ต้นทุนของความล้มเหลวของ PLM: วิธีหลีกเลี่ยงการเลือกโซลูชัน PLM ที่ไม่ถูกต้อง

blue-arrow

ค้นพบ กรณีศึกษาความล้มเหลวของโครงการที่ไม่ค่อยได้รับการเปิดเผย

เข้าใจ ผลกระทบของการเลือกโซลูชัน PLM ที่ไม่ถูกต้อง

เรียนรู้ วิธีการตัดสินใจเลือก PLM ที่ถูกต้องโดยใช้รายการตรวจสอบของเรา

รับรองความสำเร็จของโครงการ PLM ด้วยคู่มือการเลือก PLM ฉบับสมบูรณ์

การเลือกโซลูชัน PLM เป็นการตัดสินใจที่สำคัญสำหรับแบรนด์ ผู้ค้าปลีก หรือผู้ผลิตทุกราย รางวัลของการเลือกให้ถูกต้องคือการเปลี่ยนเกม ส่วนต้นทุนของการไม่ทำอะไรก็คือความล้มเหลว

คู่มือนี้ประกอบด้วยบทสัมภาษณ์ของผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมมากกว่า 15 รายที่มี ระสบการณ์ร่วมกันมากกว่า 200 ปีเกี่ยวกับ PLM โดยครอบคลุมถึงข้อผิดพลาดในการเลือก PLM โดยทั่วไปและบทเรียนจากประสบการณ์จริงที่ผู้เชี่ยวชาญได้เรียนรู้มา

ดาวน์โหลดรายการตรวจสอบการเลือก PLM ที่ครอบคลุมและคู่มือเพื่อให้แน่ใจว่าโครงการ ของคุณจะประสบความสำเร็จ!

ดาวน์โหลดคู่มือ

ต้องเห็นถึงจะเชื่อ

อุตสาหกรรมการของคุณมีปัญหาในการรองรับข้อมูลการสื่อสารเป็นจำนวนมากและแรงผลักดันในการตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่

ให้เวลาเราเพียง 60 นาทีเพื่อชี้แจงให้คุณเห็นว่าทำไมซอฟต์แวร์ PLM สำหรับอุตสาหกรรมการผลิตที่ครอบคลุมและไม่เหมือนใครจาก Centric จึงสามารถช่วยทำให้การสื่อสารเป็นไปอย่างง่ายดายและรวดเร็วและเพิ่มความโปร่งใส ผลผลิต และความฉับไวในการดำเนินงานได้