|

In the Press

24 มกราคม, 2022

Wilton Bradley จับมือกับ Centric Software® เพื่อเสริมสร้างการเติบโตของธุรกิจ

เมืองแคมป์เบลล์ รัฐแคลิฟอร์เนีย 24 มกราคม 2022 – Wilton […]

Full Article

18 มกราคม, 2022

Rapha Racing เลือก Centric PLM™ ให้มาช่วยลดเวลาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ถึง 30%

เมืองแคมป์เบลล์ รัฐแคลิฟอร์เนีย วันที่ 18 มกราคม 2022 – […]

Full Article

17 มกราคม, 2022

MECCA เสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานตามข้อบังคับทางกฎหมายด้วย Centric PLM™

เมืองแคมป์เบลล์ รัฐแคลิฟอร์เนีย 17 มกราคม 2022 – MECCA […]

Full Article

13 มกราคม, 2022

Sud Express เพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการจัดซื้อให้สูงขึ้น 30% ด้วย Centric PLM™

เมืองแคมป์เบลล์ รัฐแคลิฟอร์เนีย 13 มกราคม 2022 – Sud Ex […]

Full Article

12 มกราคม, 2022

“Centric Software” ชี้ดิจิทัลทรานส์ฟอร์ม คือทางออกรองรับ 10 เทรนด์อนาคตค้าปลีก

วงการค้าปลีกกำลังจะเปลี่ยนโฉมหน้าจากยุคอะนาล็อกสู่ดิจิทัล ประกอบ

Full Article

11 มกราคม, 2022

Aritzia กับความสำเร็จจากการใช้ PLM

เมืองแคมป์เบลล์ รัฐแคลิฟอร์เนีย 11 มกราคม 2022 – Centri […]

Full Article

<<

Upcoming events